Cele i zadania Centrum

 1. Centrum tworzy warunki uprawiania twórczości, badań i upowszechniania sztuki oraz międzynarodowej wymiany artystycznej.
 2. Centrum służy twórczości artystycznej wywodzącej się z tradycyjnej sztuki rzeźbiarskiej
  i jej współczesnych przeobrażeń.
 3. Centrum chroni zabytkowy zespół pałacowo-parkowy związany z tradycjami artystycznymi Józefa Brandta.

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku wypełnia swoje cele poprzez:

 1. tworzenie warunków dla uprawiania tradycyjnych technik rzeźby;
 2. tworzenie warunków dla wszelkich działań artystycznych, których podmiotem są pełnoplastyczne i przestrzenne obiekty wywodzące się z ewolucji sztuki w XX wieku i powstające aktualnie;
 3. Centrum chroni związany z tradycjami artystycznymi Józefa Brandta zabytek nieruchomy, który jest jego siedzibą;
 4. inicjowanie i prowadzenie badań nad rzeźbą i pokrewnymi technikami artystycznymi w aspekcie technicznym, historycznym i teoretycznym oraz nad ich miejscem w kulturze narodowej;
 5. gromadzenie dokumentacji rzeźby polskiej;
 6. współpracę ze środowiskami artystycznymi w kraju i na świecie;
 7. organizowanie warsztatów, spotkań, wystaw artystycznych, sympozjów i konferencji naukowych;
 8. promowanie rzeźby polskiej i jej wybitnych twórców w kraju i za granicą;
 9. organizowanie stałej ekspozycji tradycji Orońska związanej z Józefem Brandtem;
 10. popularyzację kunsztów artystycznych, wiedzy o sztuce oraz wiedzy o Józefie Brandcie i jego epoce;
 11. wydawanie publikacji z dziedziny sztuk pięknych;
 12. tworzenie warunków integracji różnych dziedzin kultury.

Centrum swoje cele realizuje we współpracy ze środowiskiem rzeźbiarzy, innymi środowiskami artystycznymi i naukowymi, a także ze szkołami i uczelniami artystycznymi, instytucjami kultury, państwowymi i prywatnymi podmiotami gospodarczymi oraz społecznym ruchem kulturalnym.

 

Opublikowane przez: Wojciech Głogowski | Autor: Eulalia Domanowska | Data wprowadzenia: 2006-02-23 08:10:16 | Data modyfikacji: 2018-01-12 12:42:56.
Data wprowadzenia: 2006-02-23 08:10:16
Data modyfikacji: 2018-01-12 12:42:56
Autor: Eulalia Domanowska
ObowižEzuje od: 2017-04-25
Opublikowane przez: Wojciech Głogowski