W skład struktury organizacyjnej Centrum wchodzą następujące komórki organizacyjne oraz samodzielne stanowiska pracy:

 1. Dział Administracyjno-Gospodarczy (TG);
 2. Dział Finansowo-Księgowy i Płac (FK);
 3. Dział Komunikacji (NK);
 4. Dział Usług OPTR (TU);
 5. Dział Wystaw i Kolekcji (NW);
 6. Główny księgowy (NF);
 7. Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych (NN);
 8. Radca prawny (NR);
 9. Samodzielne stanowisko do spraw administracyjno-inwestycyjnych (TA);
 10. Samodzielne stanowisko do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy (NB);
 11. Samodzielne stanowisko do spraw informatycznych (Tl);
 12. Samodzielne stanowisko do spraw obronności i zarządzania kryzysowego (NO);
 13. Samodzielne stanowisko do spraw ochrony danych osobowych (ND);
 14. Samodzielne stanowisko do spraw pracowniczych (NP);
 15. Sekretariat (NS);
 16. Wewnętrzna Służba Ochrony (TO).

Organizację wewnętrzną Centrum określa regulamin organizacyjny oraz schemat organizacyjny stanowiący do niego załącznik.

Schemat organizacyjny

 

Schemat organizacyjny

 

Opublikowane przez: Wojciech Głogowski | Autor: Eulalia Domanowska | Data wprowadzenia: 2005-09-26 10:53:25 | Data modyfikacji: 2018-01-12 12:43:19.
Data wprowadzenia: 2005-09-26 10:53:25
Data modyfikacji: 2018-01-12 12:43:19
Autor: Eulalia Domanowska
ObowižEzuje od: 2017-04-25
Opublikowane przez: Wojciech Głogowski