Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmującą sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej do obiektów CRP
2020-12-01 16:30:18
  Orońsko, dnia 01.12.2020r. Znak: CRP.TG.263.7.2020 AS   Zaproszenie do składania ofert w trybie zapytania o cenę (o wartości zamówienia nie przekraczającej 30 000 euro)   Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku zap  ...więcej

Dostawa wraz z montażem agregatu prądotwórczego dla CRP w Orońsku
2020-10-27 11:47:39
  Orońsko, dnia 27.10.2020 r. Znak: CRP.TG.263.4.2020     Zaproszenie do składania ofert w trybie zapytanie o cenę Na podstawie art. 4 ust. 8  ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U  ...więcej

Druk i dostawa katalogu Nie rzuca się kamieniami, mieszkając w szklanym domu
2020-10-26 16:52:38
  Znak: KW.263.14.2020 Orońsko, dnia 26.10.2020 r.   Zaproszenie do składania ofert w trybie zapytanie o cenę   Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z   ...więcej

Usługa przebudowy strony internetowej oraz odnowienie identyfikacji wizualnej Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku
2020-10-19 20:18:42
  Orońsko, dnia 19 października  2020 r. Znak sprawy: NK.263.3.2020   Informacja o rozstrzygnięciu postępowania ofertowego na usługę przebudowy strony internetowej oraz odnowienie identyfikacji wizualnej Centrum Rzeźby Polsk  ...więcej

Usługa przebudowy strony internetowej oraz odnowienie identyfikacji wizualnej Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku
2020-10-07 08:21:56
 Orońsko 19.10.2020 Nr sprawy  NK.263.2. 2020.DM                  Informacja o nieudzieleniu zamówienia – zamknięcie postępowania Zgodni  ...więcej

Sukcesywna wycinkę drzew na terenie zespołu parkowo - pałacowego wpisanego do rejestru zabytków należącego do Centrum Rzeźby Polskiej
2020-09-16 12:00:14
  Orońsko, dnia 16.09.2020 r. Znak: CRP.TG.263.6.2020   Zaproszenie do składania ofert w trybie zapytanie o cenę Na podstawie art. 4 ust. 8  ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019  ...więcej

Zaproszenie do składania ofert na Usługę digitalizacji 3D zbiorów rzeźby CRP oraz wirtualnego zwiedzania na potrzeby udostępnienia na stronie internetowej CRP
2020-08-07 09:59:29
  Orońsko, dnia 7 sierpnia 2020 r. Znak sprawy: NK.263.1.2020   Zaproszenie do składania ofert w trybie zapytanie o cenę Na podstawie art. 4 ust. 8  ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U  ...więcej

Zaproszenie do składania oferty na na sprzedaż paliw płynnych w systemie sprzedaży bezgotówkowej na potrzeby CRP w Orońsku
2020-06-29 14:53:02
  Orońsko, dnia 29.06.2020 r. Znak sprawy: CRP.TG.263.3.2020   Zaproszenie do złożenia oferty (o wartości zamówienia nie przekraczającej 30 000 euro)   Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku zaprasza do złożenia  ...więcej

Zaproszenie do składania ofert w trybie zapytania o cenę na druk i dostawę publikacji „Rzeźba dzisiaj 4”.
2020-06-05 15:22:38
Znak sprawy: KW.263.6.2020 Orońsko, 18.11.2019 r.   Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na druk i dostawę publikacji „  ...więcej

Pokazano 1 - 9 z 9