Plan postępowań o udzielenie zamówień
publicznych w 2019 roku
 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2019 roku

Opublikowane przez: Wojciech Głogowski | Autor: Marek Buniewicz | Data wprowadzenia: 2019-04-03 11:13:30.
Plan postępowań o udzielenie zamówień
publicznych w 2020 roku
  Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2020 roku

Opublikowane przez: Wojciech Głogowski | Data wprowadzenia: 2020-01-31 15:36:33 | Data modyfikacji: 2020-05-09 11:14:29.
Aktualizacja - Plan postępowań o udzielenie
zamówień na rok 2021

Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021


Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15.09.2021 nr 2021/BZP 00001762/04/P


Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021


Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 05.05.2021 nr 2021/BZP 00001762/03/P


Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021


Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 08.02.2021 nr 2021/BZP 00001762/02/P


Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021


Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20.01.2021 nr 2021/BZP 00001762/01/P

Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

 

Opublikowane przez: Wojciech Głogowski | Autor: Marek Buniewicz | Data wprowadzenia: 2021-01-21 07:33:40 | Data modyfikacji: 2021-09-15 17:31:32.
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok
2022

1. Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13.06.2022 nr 2022/BZP 00205451/01/P


2. Aktualizacja Planu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych; w dniu 13.06.2022 nr 2022/BZP 00205451/01/P


3. Aktualizacja Planu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych; w dniu 23.06.2022 nr 2022/BZP 00205451/02/P


4. Aktualizacja Planu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych; w dniu 10.10.2022 nr 2022/BZP 00205451/03/P

Aktualizacja nr 3 Planu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych

Aktualizacja nr 2 Planu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych

Aktualizacja nr 1 Planu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022

 

Opublikowane przez: Wojciech Głogowski | Autor: Marek Buniewicz | Data wprowadzenia: 2022-06-13 11:36:37 | Data modyfikacji: 2022-10-10 14:58:38.
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok
2023

Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30.12.2022 nr 2022/BZP 00526148/01/P

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 (pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Głogowski | Autor: Emilia Spasińska | Data wprowadzenia: 2022-12-30 13:23:24.
Data wprowadzenia: 2022-12-30 13:23:24
Autor: Emilia Spasińska
Opublikowane przez: Wojciech Głogowski