Specjalista w Dziale Wystaw i Kolekcji

Stanowisko: Specjalista w Dziale Wystaw i Kolekcji

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku zatrudni osobę na stanowisko Specjalisty w Dziale Wystaw i Kolekcji.

Wymiar: pełny etat

Przewidywany termin zatrudnienia: styczeń 2023

Praca w trybie stacjonarnym, w siedzibie Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku.

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI

 1. Planowanie i organizacja wystaw - samodzielnie oraz we współpracy z kuratorami zewnętrznymi
 2. Planowanie budżetów wystaw oraz nadzór nad ich realizacją i utrzymaniem dyscypliny kosztów;
 3. Koordynacja prac związanych z projektami wystawienniczymi (transporty, ubezpieczenia, prace konserwatorskie, aranżacja ekspozycji);
 4. Koordynacja programów rezydencyjnych i pobytów twórczych realizowanych w Centrum Rzeźby Polskiej;
 5. Sporządzenie i rozliczanie umów z podwykonawcami i współpracownikami zewnętrznymi;
 6. Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na realizację wystaw;
 7. Współpraca w zakresie organizacji konferencji, seminariów i sympozjów rzeźbiarskich;
 8. Współpraca przy obsłudze ruchu muzealiów;
 9. Współpraca merytoryczna z innymi działami CRP w zakresie wydawnictw i programu edukacyjnego towarzyszących wystawom.

WYMAGANIA

Niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe artystyczne i/lub humanistyczne w zakresie rzeźby, malarstwa, historii sztuki;
 2. Minimum 2-letnie udokumentowane doświadczenie na stanowisku organizatora wystaw lub w realizacji projektów kulturalnych;
 3. Doświadczenie w tworzeniu, prowadzeniu i realizacji budżetów oraz harmonogramów wystaw lub wielozadaniowych projektów kulturalnych;
 4. Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie min. B2.
 5. Bardzo dobra organizacja pracy i zarządzanie czasem;
 6. Wysoka kultura osobista oraz wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne i umiejętność pracy w zespole;

Dodatkowe:

 1. Znajomość sztuki współczesnej;
 2. Znajomość rynku sztuki;
 3. Doświadczenie w pracy w instytucji kultury;

Oferujemy:

 1. Zatrudnienie w ramach umowy o pracę (cały etat);
 2. Możliwość rozwoju zawodowego i interesującą pracę w środowisku artystycznym;

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego  - w przypadku ich posiadania
 • kopie świadectw pracy ( w przypadku ich posiadania)
 • kopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje ( szkolenia, kursy)
 • Kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe

Dokumenty aplikacyjne można składać

 • elektronicznie  na adres e-mail: kadry@rzezba-oronsko.pl do dn. 4 grudnia 2022 r., wpisując w tytule wiadomości „Rekrutacja: Specjalista w dziale wystaw i kolekcji”,
 • osobiście w sekretariacie firmy w zamkniętej kopercie  z dopiskiem Rekrutacja: „Specjalista w dziale wystaw i kolekcji”
 • listownie na adres Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku ul. Topolowa 1; 26-505 Orońsko z dopiskiem Rekrutacja: „Specjalista w dziale wystaw i kolekcji”

 

List motywacyjny oraz CV należy opatrzeć podpisem.

Dokumenty aplikacyjne nieopatrzne podpisem nie będą rozpatrywane.

W dokumentach aplikacyjnych należy umieścić klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Aplikując, oświadczasz, że znana jest Ci treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze.

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku informuje:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, ul. Topolowa 1, 26-505 Orońsko;
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Beata Szczepanik, kontakt: iodo@rzezba-oronsko.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby aktualnej rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz na podstawie art. 22 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy;
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 5. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji;
 6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na działania urzędu w zakresie ochrony danych osobowych;
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
 

Opublikowane przez: Wojciech Głogowski | Autor: Beata Szczepanik | Data wprowadzenia: 2022-11-21 13:55:09.

Zobacz:
 Zakończone . 
Data wprowadzenia: 2022-11-21 13:55:09
Autor: Beata Szczepanik
Opublikowane przez: Wojciech Głogowski
« powrót