Specjalista ds. udostępniania i komunikacji
elektronicznej | Спеціаліст по
електронному обміну та
комунікації

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku poszukuje pracownika na stanowisko

Specjalista ds. udostępniania i komunikacji elektronicznej

Przewidywany czas zatrudnienia: maj 2022 r.

 

Zakres obowiązków:

 1. Sprawowanie opieki nad galeriami Centrum Rzeźby Polskiej, organizowanie dozoru ekspozycji i ich udostępnianie;
 2. Oprowadzanie po wystawach Centrum Rzeźby Polskiej;
 3. Prowadzenie strony internetowej instytucji;
 4. Współpraca przy prowadzeniu sklepu internetowego;
 5. Współpraca przy prowadzeniu profilu instytucji w portalach społecznościowych;
 6. Koordynacja programu praktyk studenckich;
 7. Obsługa kasy fiskalnej.

Oczekiwania wobec kandydatów:

Niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe;
 2. Znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2;
 3. Dyspozycyjność w weekendy (praca w soboty i niedziele);
 4. Dobra organizacja pracy, samodzielność, odpowiedzialność, wysoka kultura osobista;
 5. Umiejętność pracy w zespole.

Dodatkowe:

 1. Wykształcenie humanistyczne lub artystyczne;
 2. Znajomość zagadnień z zakresu: redakcji stron internetowych, digital marketing, e-commerce
 3. Praktyczna znajomość zagadnień z zakresu informatyki i redakcji stron internetowych;
 4. Doświadczenie w pracy w instytucjach kultury – muzeum, galerii, domu kultury;
 5. Zainteresowanie zagadnieniami dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami (znajomość standardu WCAG 2.1 i Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami);
 6. Doświadczenie w zakresie przygotowania wniosków o dotacje zewnętrzne.
 7. Doświadczenie w pracy w publicznych instytucjach kultury;

Oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę (cały etat);
 • możliwość rozwoju zawodowego i interesującą pracę w środowisku artystycznym;  

 

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • list motywacyjny

 

Dokumenty aplikacyjne należy przesłać na adres e-mail: sekretariat@rzezba-oronsko.pl do dn. 20 kwietnia 2021, wpisując w tytule wiadomości „Rekrutacja: Specjalista ds. udostępniania i komunikacji elektronicznej”.

W dokumentach aplikacyjnych należy umieścić klauzulę:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku informuje:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, ul. Topolowa 1, 26-505 Orońsko;
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iodo@rzezba-oronsko.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby aktualnej rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz na podstawie art. 22 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy;
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 5. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji;
 6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na działania urzędu w zakresie ochrony danych osobowych;
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

 

 

Центр польської скульптури в Оронсьy  шукає співробітника на цю посаду

Спеціаліст по електронному обміну та комунікації

Орієнтовний термін роботи: травень 2022 року.

 

Обов'язки:

 1. Догляд за галереями Центру польської скульптури, організація експозиційного нагляду та надання їх доступності;
 2. Екскурсії по виставках Центру польської скульптури;
 3. Ведення веб-сайту закладу;
 4. Співпраця у веденні інтернет-магазину;
 5. Співпраця в управлінні профілем закладу в соціальних мережах;
 6. Узгодження програми студентської практики;
 7. Обробка касового апарату.

Очікування щодо кандидатів:

Необхідно:

 1. Вища освіта;
 2. Знання англійської мови на мінімальному рівні В2;
 3. Доступність у вихідні дні (робота в суботу та неділю);
 4. Гарна організація роботи, самостійність, відповідальність, висока особиста культура;
 5. Вміння працювати в команді.

Додатково:

 1. Гуманітарна або художня освіта;
 2. Знання питань у сфері: редагування веб-сайтів, цифрового маркетингу, електронної комерції
 3. Практичні знання з інформатики та редагування веб-сайтів;
 4. Досвід роботи в закладах культури – музеях, галереях, будинках культури;
 5. Зацікавленість питаннями доступності для людей з особливими потребами (знання стандарту WCAG 2.1 та Закону від 19 липня 2019 року про забезпечення доступності людям з особливими потребами);
 6. Досвід підготовки заяв на зовнішні субсидії.
 7. Досвід роботи в державних закладах культури;

Ми пропонуємо:

 • працевлаштування за трудовим договором (повна зайнятість);
 • можливість професійного розвитку та цікавої роботи в мистецькому середовищі;

Необхідні документи для прийняття на роботу:

 • CV
 • супровідний лист

 

Документи для заявки надсилайте на електронну адресу: sekretariat@rzezba-oronsko.pl до 30 квітня 2022 року внесення в заголовок повідомлення «Набір: консерватор творів мистецтва у відділ виставок та колекцій»

До документів заявки слід включити наступне положення:

 

Я даю згоду на обробку моїх персональних даних з метою найму відповідно до ст. 6 сек. 1 літ. a Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб щодо обробки персональних даних та вільне переміщення таких даних та скасування Директиви 95/46 / EC (Загальний регламент захисту даних).

 

Інформаційне застереження

Відповідно до ст. 13 Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб щодо обробки персональних даних та про вільне переміщення таких даних, а також про скасування Директиви 95/46 / EC, Центр польської скульптури в Оронсько повідомляє:

 1. Адміністратором ваших персональних даних є Центр польської скульптури в Оронсько, вул. Тополова 1, 26-505 Оронсько;
 2. Зв'язатися з Уповноваженим із захисту даних: iodo@rzezba-oronsko.pl;
 3. Ваші персональні дані будуть оброблятися для цілей поточного найму - відповідно до ст. 6 сек. 1 літ. a, b Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року про захист осіб щодо обробки персональних даних та про вільне переміщення таких даних, а також про скасування Директиви 95/ 46 / EC та відповідно до ст. 22 1 Закону від 26 червня 1974 р. КЗпП;
 4. Одержувачами ваших персональних даних будуть лише особи, уповноважені отримувати персональні дані на підставі законодавчих положень;
 5. Ваші дані, зібрані під час поточного процесу найму, зберігатимуться до кінця процесу найму;
 6. Ви маєте право вимагати від адміністратора доступу до персональних даних, право на виправлення, видалення або обмеження обробки, право заперечувати проти обробки, право на передачу даних, право відкликати згоду в будь-який час;
 7. Ви маєте право подати скаргу до контролюючого органу на діяльність офісу у сфері захисту персональних даних;
 8. Надання ваших персональних даних у межах, передбачених ст. 221 КЗпП необхідно взяти участь у процедурі прийому на роботу. Надання вами інших даних є добровільним.
 

Opublikowane przez: Wojciech Głogowski | Autor: Beata Szczepanik | Data wprowadzenia: 2022-04-06 13:53:09.

Zobacz:
 Zakończone . 
Data wprowadzenia: 2022-04-06 13:53:09
Autor: Beata Szczepanik
Opublikowane przez: Wojciech Głogowski
« powrót