Konserwator dzieł sztuki w Dziale Wystaw i
Kolekcji | хранитель мистецтва
відділу виставок та
колекцій

Stanowisko: Konserwator dzieł sztuki w Dziale Wystaw i Kolekcji

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku zatrudni osobę na stanowisko Konserwator dzieł sztuki w Dziale Wystaw i Kolekcji

Wymiar: pełny etat

Przewidywany termin zatrudnienia: lipiec 2022

Praca w trybie stacjonarnym, w siedzibie Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku.

 

Podstawowe obowiązki

 1. Opieka konserwatorska nad zbiorami.
 2. Nadzór nad magazynami kolekcji.
 3. Wykonywanie zabiegów konserwatorskich obiektów wymagających interwencji.
 4. Współpraca z zewnętrznymi pracowniami konserwatorskimi w zakresie konserwacji.
 5. Nadzór i czynny udział w montażach, demontażach wystaw oraz transportach dzieł sztuki.
 6. Opracowywanie dokumentacji, nadzór i rozliczanie wniosków konserwatorskich, związanych z pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych.
 7. Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi CRP w zakresie konserwacji
 8. Sporządzanie planów pracy i sprawozdań

 

Wymagania

Niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe w zakresie konserwacji
 2. Minimum 2-letnie udokumentowane doświadczenie na stanowisku konserwatora
 3. Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie min. B2.
 4. Bardzo dobra organizacja pracy i zarządzanie czasem;
 5. Wysoka kultura osobista oraz wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne i umiejętność pracy w zespole;

Dodatkowe:

 1. Doświadczenie w pracy w instytucji kultury;

Oferujemy:

 1. Zatrudnienie w ramach umowy o pracę (cały etat);
 2. Możliwość rozwoju zawodowego i interesującą pracę w środowisku artystycznym;

Wymagane dokumenty:

 1. CV
 2. list motywacyjny

Dokumenty aplikacyjne należy przesłać na adres e-mail: sekretariat@rzezba-oronsko.pl do dn.  30 kwietnia 2022r, wpisując w tytule wiadomości „Rekrutacja: Konserwator dzieł sztuki w Dziale Wystaw i Kolekcji „

W dokumentach aplikacyjnych należy umieścić klauzulę:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku informuje:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, ul. Topolowa 1, 26-505 Orońsko;
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iodo@rzezba-oronsko.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby aktualnej rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz na podstawie art. 22 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy;
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 5. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji;
 6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na działania urzędu w zakresie ochrony danych osobowych;
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

 


Посада: хранитель мистецтва відділу виставок та колекцій

 

Центр польської скульптури в Оронсько прийме людину на посаду консерватора творів мистецтва у відділ виставок та колекцій

Розмір: повний робочий день

Орієнтовна дата працевлаштування: липень 2022 року

Стаціонарна робота в штаб-квартирі Центру польської скульптури в Оронсько.

 

ОСНОВНІ ОБОВ'ЯЗКИ

 1. Консервація колекцій.
 2. Нагляд за інкасаційними складами.
 3. Виконання процедур консервації об'єктів, які потребують втручання.
 4. Співпраця із зовнішніми консерваторськими студіями у сфері консервації.
 5. Нагляд та активна участь у монтажі та розбиранні виставок та транспортуванні творів мистецтва.
 6. Підготовка документації, нагляд та врегулювання заявок на консервацію, пов'язаних із отриманням зовнішніх коштів.
 7. Співпраця з іншими організаційними підрозділами ЦРП у сфері технічного обслуговування
 8. Складання планів роботи та звітів

 

ВИМОГИ

Необхідно:

 1. Вища освіта за фахом
 2. Документально підтверджений досвід роботи консерватором не менше 2 років
 3. Знання англійської мови в мовленні та письмі на рівні хв. B2.
 4. Дуже хороша організація роботи та тайм-менеджмент;
 5. Висока особиста культура та високорозвинені навички міжособистісного спілкування та вміння працювати в команді;

 

Додатково:

 1. Досвід роботи в закладі культури;

 

Ми пропонуємо:

 1. Працевлаштування за трудовим договором (повна зайнятість);
 2. Можливість професійного розвитку та цікавої роботи в мистецькому середовищі;

 

Необхідні документи:

 1. CV
 2. супровідний лист

 

Документи для заявки надсилайте на електронну адресу: sekretariat@rzezba-oronsko.pl до 30 квітня 2022 року внесення в заголовок повідомлення «Набір: консерватор творів мистецтва у відділ виставок та колекцій»

До документів заявки слід включити наступне положення:

 

Я даю згоду на обробку моїх персональних даних з метою найму відповідно до ст. 6 сек. 1 літ. a Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб щодо обробки персональних даних та вільне переміщення таких даних та скасування Директиви 95/46 / EC (Загальний регламент захисту даних).

 

 

Інформаційне застереження

Відповідно до ст. 13 Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб щодо обробки персональних даних та про вільне переміщення таких даних, а також про скасування Директиви 95/46 / EC, Центр польської скульптури в Оронсько повідомляє:

 1. Адміністратором ваших персональних даних є Центр польської скульптури в Оронсько, вул. Тополова 1, 26-505 Оронсько;
 2. Зв'язатися з Уповноваженим із захисту даних: iodo@rzezba-oronsko.pl;
 3. Ваші персональні дані будуть оброблятися для цілей поточного найму - відповідно до ст. 6 сек. 1 літ. a, b Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року про захист осіб щодо обробки персональних даних та про вільне переміщення таких даних, а також про скасування Директиви 95/ 46 / EC та відповідно до ст. 22 1 Закону від 26 червня 1974 р. КЗпП;
 4. Одержувачами ваших персональних даних будуть лише особи, уповноважені отримувати персональні дані на підставі законодавчих положень;
 5. Ваші дані, зібрані під час поточного процесу найму, зберігатимуться до кінця процесу найму;
 6. Ви маєте право вимагати від адміністратора доступу до персональних даних, право на виправлення, видалення або обмеження обробки, право заперечувати проти обробки, право на передачу даних, право відкликати згоду в будь-який час;
 7. Ви маєте право подати скаргу до контролюючого органу на діяльність офісу у сфері захисту персональних даних;
 8. Надання ваших персональних даних у межах, передбачених ст. 221 КЗпП необхідно взяти участь у процедурі прийому на роботу. Надання вами інших даних є добровільним.
 

Opublikowane przez: Wojciech Głogowski | Autor: Beata Szczepanik | Data wprowadzenia: 2022-03-30 10:43:31.

Zobacz:
 Zakończone . 
Data wprowadzenia: 2022-03-30 10:43:31
Autor: Beata Szczepanik
Opublikowane przez: Wojciech Głogowski
« powrót