Oferta pracy na stanowisku Kierownik Działu
Komunikacji

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku zatrudni osobę na stanowisko Kierownika Działu Komunikacji.

Wymiar: pełny etat

Przewidywany termin zatrudnienia: 1 października 2021

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI

Merytoryczne:

 1. Opracowywanie i nadzór nad realizacją planów promocji i komunikacji w odniesieniu do działań CRP;
 2. Współkształtowanie i nadzór nad realizacją planów edukacyjnych CRP w tym w zakresie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami;
 3. Nadzór nad realizacją planów wydawniczych CRP;
 4. Tworzenie i zarządzanie budżetami;
 5. Nadzór nad stroną internetową CRP;
 6. Aktywne kształtowanie relacji z mediami;
 7. Nadzór nad sporządzeniem i rozliczeniem umów ze współpracownikami zewnętrznymi;
 8. Monitorowanie efektów działań promocyjnych.

Zarządzanie:

 1. Zarządzanie zespołem i koordynacja pracy Działu;
 2. Delegowanie zadań, nadzór nad ich realizacją i ewaluacja;
 3. Przygotowywanie raportów i sprawozdań związanych z działalnością Działu;

 

WYMAGANIA

Niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe humanistyczne lub z obszaru komunikacji, marketingu lub zarządzania;
 2. Praktyczna umiejętność formułowania i wdrażania strategii promocyjnych i komunikacyjnych oraz planowania kampanii marketingowych;
 3. Doskonałe posługiwanie się polszczyzną w mowie i piśmie;
 4. Bardzo dobra znajomość pakietu MsOffice;
 5. Wysokie kompetencje interpersonalne, kreatywność i komunikatywność;
 6. Umiejętność pracy pod presją czasu;
 7. Bardzo dobra organizacja pracy.
 8. Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie min. B1.

 

Dodatkowe (mile widziane):

 1. Znajomość sztuki współczesnej;
 2. Doświadczenie w pracy w instytucji kultury;
 3. Doświadczenie w zarządzaniu zespołem;
 4. Doświadczenie w zarządzaniu projektami;
 5. Doświadczenie w pracy z zakresu promocji i komunikacji internetowej (preferowane doświadczenie w redakcji stron internetowych i obsługi social media instytucji kultury, w promocji projektów kulturalnych, edukacyjnych, wydawniczych i wystawienniczych lub działach komunikacji i Public Relations)
 6. Znajomość narzędzi monitoringu Internetu oraz analizy statystyk serwisów www i mediów społecznościowych;
 7. Znajomość narzędzi komunikacji marketingowej (online, content, video, brand, social media, e-mail)

 

Oferujemy:

 1. Zatrudnienie w ramach umowy o pracę (cały etat);
 2. Możliwość rozwoju zawodowego i interesującą pracę w środowisku artystycznym;

 

Wymagane dokumenty:

 1. CV
 2. list motywacyjny

 

Dokumenty aplikacyjne należy przesłać na adres e-mail: sekretariat@rzezba-oronsko.pl do dn. 20 sierpnia 2021, wpisując w tytule wiadomości „Rekrutacja: Kierownik Działu Komunikacji”.

W dokumentach aplikacyjnych należy umieścić klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku informuje:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, ul. Topolowa 1, 26-505 Orońsko;
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iodo@rzezba-oronsko.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby aktualnej rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz na podstawie art. 22 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy;
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 5. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji;
 6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na działania urzędu w zakresie ochrony danych osobowych;
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
 

Opublikowane przez: Wojciech Głogowski | Autor: Beata Szczepanik | Data wprowadzenia: 2021-07-02 13:15:26 | Data modyfikacji: 2021-08-02 14:57:32.

Zobacz:
 Zakończone . 
Data wprowadzenia: 2021-07-02 13:15:26
Data modyfikacji: 2021-08-02 14:57:32
Autor: Beata Szczepanik
Opublikowane przez: Wojciech Głogowski
« powrót