Oferta pracy na stanowisko Specjalista ds.
Edukacji i Udostępniania

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku poszukuje pracownika na stanowisko

Specjalista ds. Edukacji i Udostępniania

Przewidywany czas zatrudnienia: 1 lipca 2021 r.

 

Zakres obowiązków:

 1. Sprawowanie opieki nad galeriami Centrum Rzeźby Polskiej, organizowanie dozoru ekspozycji i ich udostępnianie;
 2. Oprowadzanie po wystawach Centrum Rzeźby Polskiej;
 3. Opracowywanie i realizacja scenariuszy zajęć edukacyjnych dla różnych grup wiekowych w powiązaniu z programem wystawienniczym Centrum Rzeźby Polskiej;
 4. Koordynacja programu praktyk studenckich;
 5. Realizacja projektów edukacyjnych akcji i imprez popularyzujących tradycję artystyczną i kulturalną Orońska oraz innych imprez edukacyjno-promocyjnych;
 6. Współpraca przy prowadzeniu zakładki Edukacja na stronie Internetowej CRP;
 7. Obsługa kasy fiskalnej;
 8. Wykonywanie innych zadań i poleceń zleconych przez przełożonych.

Oczekiwania wobec kandydatów:

Niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe;
 2. Dyspozycyjność w weekendy (praca w soboty i niedziele);
 3. Dobra organizacja pracy, samodzielność;
 4. Odpowiedzialność, sumienność, dokładność w wykonywaniu powierzonych zadań;
 5. Umiejętność pracy w zespole;
 6. Przestrzeganie dyscypliny pracy oraz przepisów BHP i PPOŻ.

Dodatkowe:

 1. Wykształcenie humanistyczne – preferowane kierunki: pedagogika, psychologia, kulturoznawstwo, animacja kultury, historia sztuki, filologia polska, rzeźba, malarstwo, ceramika;
 2. Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;
 3. Mile widziane doświadczenie w pracy w instytucjach kultury – muzeum, galerii, domu kultury;
 4. Zainteresowanie zagadnieniami dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami (znajomość standardu WCAG 2.1 i Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami);
 5. Doświadczenie w zakresie przygotowania wniosków o dotacje zewnętrzne.

Oferujemy:

 •  zatrudnienie w ramach umowy o pracę (cały etat);
 • możliwość rozwoju zawodowego i interesującą pracę w środowisku artystycznym;  

 

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • list motywacyjny

 

Dokumenty aplikacyjne należy przesłać na adres e-mail: sekretariat@rzezba-oronsko.pl do dn. 15 czerwca 2021, wpisując w tytule wiadomości „Rekrutacja: Specjalista ds. Edukacji i Udostępniania”.

W dokumentach aplikacyjnych należy umieścić klauzulę:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku informuje:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, ul. Topolowa 1, 26-505 Orońsko;
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iodo@rzezba-oronsko.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby aktualnej rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz na podstawie art. 22 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy;
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 5. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji;
 6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na działania urzędu w zakresie ochrony danych osobowych;
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
 

Opublikowane przez: Wojciech Głogowski | Autor: Beata Szczepanik | Data wprowadzenia: 2021-06-02 09:31:10 | Data modyfikacji: 2021-06-02 09:33:02.

Zobacz:
 Zakończone . 
Data wprowadzenia: 2021-06-02 09:31:10
Data modyfikacji: 2021-06-02 09:33:02
Autor: Beata Szczepanik
Opublikowane przez: Wojciech Głogowski
« powrót