Oferty pracy

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku poszukuje
pracownika na stanowisko kierowca - pracownik
gospodarczy  

Cel stanowiska: zapewnienie transportu na potrzeby Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

Zakres obowiązków:

 1. Prowadzenie pojazdów służbowych należących do Centrum Rzeźby Polskiej.
 2. Wykonywanie obsługi codziennej pojazdów.
 3. Terminowe dokonywanie badań technicznych oraz przeglądów okresowych pojazdów w wyspecjalizowanych stacjach kontroli samochodów.
 4. Terminowe i rzetelne  rozliczanie kart drogowych.
 5. Realizowanie zaopatrzenia wg potrzeb Centrum.
 6. Realizowanie czynności spedycyjnych i administracji transportu.
 7. Wykonywanie wszelkich robót i prac gospodarczych wynikających z bieżącej  działalności instytucji.
 8. Utrzymanie w stałej sprawności powierzony sprzęt i narzędzia.
 9. Wykonywanie innych zadań i poleceń zleconych przez przełożonych.

Wymagania:

 1. Prawo jazdy kat B.
 2. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku.
 3. Mile widziane doświadczenie w prowadzeniu samochodów osobowych.
 4. Wykształcenie -   zawodowe.
 5. Dyspozycyjność – wyjazdy służbowe.
 6. Odpowiedzialność, sumienność, zaangażowanie i samodzielność.
 7. Umiejętność pracy w zespole.
 8. Przestrzeganie dyscypliny pracy oraz przepisów BHP i POŻ.

Proponowany czas zatrudnienia sierpień 2019r.

Oferujemy:

- zatrudnienie na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy

- praca w godzinach od 7 – 15

- wynagrodzenie: do uzgodnienia

 

Wymagane dokumenty:

- CV

- list motywacyjny

Dokumenty należy opatrzeć własnoręcznym podpisem.

Osoby zainteresowane mogą składać dokumenty w siedzibie firmy osobiście lub przesłać pocztą na adres : Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku ul. Topolowa 1 ;26-505 Orońsko   z dopiskiem” oferta pracy na stanowisko „kierowca - pracownik gospodarczy” lub e-mail sekretariat@rzezba-oronsko.pl, kadry@rzezba-oronsko.pl

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku – narodowa instytucja kultury, w odległości 16 km. od Radomia i 120 k. od Warszawy.

Więcej informacji na stronie internetowej: www.rzezba-oronsko.pl

W dokumentach aplikacyjnych należy umieścić klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku informuje:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, ul. Topolowa 1; 26-505 Orońsko,
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iodo@rzezba-oronsko.pl,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby aktualnej rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz na podstawie art. 22 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy.
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, 

• Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 9 miesięcy.      

 • posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na działania urzędu w zakresie ochrony danych osobowych,
 • Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
 

Opublikowane przez: Wojciech Głogowski | Autor: Beata Szczepanik | Data wprowadzenia: 2019-07-03 15:21:10.

Zobacz:
 Zakończone . 
Data wprowadzenia: 2019-07-03 15:21:10
Autor: Beata Szczepanik
Opublikowane przez: Wojciech Głogowski
« powrót