Zarządzenie nr 6/2013 w sprawie wprowadzenia
Regulaminu kontroli zarządczej w Centrum Rzeźby
Polskiej
  Regulamin kontroli zarządczej w Centrum Rzeźby Polskiej

Opublikowane przez: Wojciech Głogowski | Data wprowadzenia: 2013-11-15 11:15:05.
Zarządzenie nr 10/2013 w sprawie Regulaminu
udzielania zamówień w Centrum Rzeźby Polskiej w
Orońsku, których wartość nie przekracza
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000
euro
Zarządzenie dyrektora CRP w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, których wartość nie prze

 Zarządzenie Dyrektora CRP nr 10/2013 w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro

Opublikowane przez: Wojciech Głogowski | Data wprowadzenia: 2014-02-06 14:31:33.
Data wprowadzenia: 2014-02-06 14:31:33
Opublikowane przez: Wojciech Głogowski