Zarządzenie nr 1/2012 w sprawie: cennika usług
Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku
 Zarządzenie nr 1/2012 w sprawie: cennika usług Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

Opublikowane przez: Wojciech Głogowski | Data wprowadzenia: 2012-01-09 08:24:49.
Zarządzenie nr 2/2012 w sprawie powołania Rady
Programowej Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku
 Zarządzenie nr 2/2012 w sprawie powołania Rady Programowej Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

Opublikowane przez: Wojciech Głogowski | Data wprowadzenia: 2012-03-02 14:48:41.
Zarządzenie 3/2012 w sprawie wprowadzenia
Regulaminu Pracy
 Zarządzenie 3/2012 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy

Opublikowane przez: Wojciech Głogowski | Data wprowadzenia: 2012-03-19 10:11:54.
Data wprowadzenia: 2012-03-19 10:11:54
Opublikowane przez: Wojciech Głogowski