Zarządzenie dyr. CRP nr 1/2006 w sprawie powołania nowego składu Komisji Zakupów Dzieł Sztuki.

Opublikowane przez: Wojciech Głogowski | Data wprowadzenia: 2006-02-23 07:50:08 | Data modyfikacji: 2006-04-18 09:47:29.
 Zarządzenie dyr. CRP nr 2/2006 w sprawie powołania nowego składu Komisji Socjalnej pracowników Centrum Rzezby Polskiej w Orońsku

Opublikowane przez: Wojciech Głogowski | Data wprowadzenia: 2006-02-23 07:52:04 | Data modyfikacji: 2006-04-18 09:46:58.
 Zarządzenie dyr. CRP nr 3/2006 w sprawie okreslenia wzoru, zasad wydawania i wymiany legitymacji pracowniczej.

Opublikowane przez: Wojciech Głogowski | Data wprowadzenia: 2006-04-19 08:27:29 | Data modyfikacji: 2006-04-19 08:27:43.
 Zarządzenie dyr. CRP nr 4/2006 w sprawie wprowadzenia normatywów kancelaryjno-archiwalnych CRP.

Opublikowane przez: Wojciech Głogowski | Data wprowadzenia: 2006-02-23 07:52:33 | Data modyfikacji: 2006-04-18 09:46:11.
 Zarządzenie dyr. CRP nr 5/2006 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozpatrywania ofert dostawców

Opublikowane przez: Wojciech Głogowski | Data wprowadzenia: 2006-04-18 09:38:13.
 Zarządzenie dyr. CRP nr 6/2006 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż samochodu Polonez Cargo

Opublikowane przez: Wojciech Głogowski | Data wprowadzenia: 2006-04-18 09:40:59 | Data modyfikacji: 2006-04-18 09:44:34.
 Zarządzenie dyr. CRP nr 7/2006 w sprawie ustalenia terminów dni roboczych i dni wolnych od pracy w miesiacach: maju, listopadzie i grudniu 2006 r.

Opublikowane przez: Wojciech Głogowski | Data wprowadzenia: 2006-04-19 08:29:07 | Data modyfikacji: 2006-04-19 08:31:03.
 Aneks do zarządzenia dyr. CRP nr 4/2005 z dnia 5 września 2005 w sprawie cennika usług Centrum Rzezby Polskiej w Oronsku.

Opublikowane przez: Wojciech Głogowski | Data wprowadzenia: 2006-05-05 08:34:58 | Data modyfikacji: 2006-05-05 08:35:36.
Data wprowadzenia: 2006-05-05 08:34:58
Data modyfikacji: 2006-05-05 08:35:36
Opublikowane przez: Wojciech Głogowski