Dostawa i montaż maszyn i urządzeń do stolarni
2021-09-15 17:50:11
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY 1.1.) Rola zamawiającego Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego 1.2.) Nazwa zamawiającego: CENTRUM RZEŹBY POLSKIEJ W OROŃSKU 1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000879699 1.5) Adres zama  ...więcej

UNIEWAŻNIONY | Dostawa i montaż maszyn i urządzeń do stolarni
2021-07-09 14:36:46
Szczegóły postępowania Tytuł/nazwa postępowania Dostawa i montaż maszyn i urządzeń do budynku stolarni Identyfikator postępowania 12235f07-45b0-4b85-a548-dbab10ffbf2f Tryb Tryb podstawowy, wariant 1 Status Opublikowane Numer o  ...więcej

AKTUALIZACJA 13.04.2021 | Budowa budynku warsztatowego i zbiorników p.poż. na potrzeby stolarni
2021-02-25 17:30:10
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Nazwa zamówienia albo umowy ramowej: Budowa budynku warsztatowego i zbiorników p.poż. na potrzeby stolarni Identyfikator postępowania: ocds-148610-f17278ed-67b3-11eb-86b1-a64936a  ...więcej

Pokazano 1 - 3 z 3