AKTUALIZACJA - Dostawa wraz z montażem kotłów gazowych dla CRP w Orońsku
2020-07-06 21:42:19
  Znak sprawy: ZP-2/2020 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej progu określonego w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U.  z  2019 roku, poz. 1843) Ogłoszenie z  ...więcej

Aktualizacja - 01.04.2020 - Dostawa mieszanki gazu propan-butan na potrzeby Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku
2020-03-17 18:35:57
  Znak sprawy: ZP-1/2020   ZMIANY W OGŁOSZENIU II.1) Tekst, który należy zmienić: Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Numer sekcji: IV Punkt: 6.2 W ogłoszeniu jest: Data: 2020-03-25, godzina: 08:45, W  ...więcej

Pokazano 1 - 2 z 2