bip.rzezba-oronsko.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku www.rzezba-oronsko.pl/
Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej strona główna 
Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej
- 2023
Logo programu

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ogłasza III edycję programu własnego pod nazwą „Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej”.

W roku 2023 budżet programu wynosi 4 mln zł na inwestycje w zakresie realizacji rzeźb w przestrzeni publicznej. Działania możliwe do dofinansowania to: realizacja projektów współczesnych artystów odpowiadających na potrzeby lokalnych społeczności, konserwacja istniejących dzieł, wykup depozytów rzeźb gotowych, realizacja odlewów prac artystów polskich i zagranicznych, ewentualnie projektów rzeźb, w celu umieszczenia w przestrzeni publicznej – zewnętrznej i wewnętrznej ze stałym, nieograniczonym dostępem dla publiczności, np. w parkach rzeźby, foyer, lobby, na dziedzińcach siedzib instytucji użyteczności publicznej, w tym instytucji kultury, uczelni.  Poszerzony został także katalog odbiorców programu o organizacje pozarządowe.

Uprawnionymi wnioskodawcami są:

  1. samorządowe instytucje kultury niebędące współprowadzonymi przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
  2. jednostki samorządu terytorialnego, w których istnieje wydział lub komórka organizacyjna sprawująca opiekę konserwatorską nad zabytkami lub przestrzenią publiczną.
  3. organizacje pozarządowe – spełniające definicję zawartą w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 9 t. Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 z poźn. Zm. )

 

Termin naboru: 2 listopada – 30 grudnia 2022

Budżet programu na rok 2023 wynosi 4.000.000 zł

 

Linki:

Formularz naboru wniosków (platforma Witkac.pl)

Regulamin programu pn. Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej – 2023

Materiał poglądowy - WNIOSEK

Materiał poglądowy - WZÓR UMOWY Z BENEFICJENTEM

Materiał poglądowy - RAPORT KOŃCOWY

 

Opublikowane przez: Wojciech Głogowski | Autor: Anna Adamczyk | Data wprowadzenia: 2022-11-04 14:01:34.

Zobacz:
 2022 .  2021 . 
Data wprowadzenia: 2022-11-04 14:01:34
Autor: Anna Adamczyk
Opublikowane przez: Wojciech Głogowski
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.rzezba-oronsko.pl