bip.rzezba-oronsko.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku www.rzezba-oronsko.pl/
Oferty pracy strona główna 
Główny specjalista ds. zbiorów bibliotecznych

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku zatrudni pracownika na stanowisko Główny specjalista ds. zbiorów bibliotecznych

Przewidywany czas zatrudnienia: październik 2022 r.

Praca świadczona stacjonarnie w siedzibie Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, ul. Topolowa 1, 26-505 Orońsko

Zakres obowiązków:

 1. Gromadzenie drogą zakupów, wymiany i darów wydawnictw krajowych i zagranicznych poświęconych sztuce z uwzględnieniem rzeźby
 2. Opracowywanie formalne i rzeczowe zbiorów;
 3. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych;
 4. Pomoc przy wykonywaniu kwerend i opracowań bibliograficznych na zamówienia tematyczne w tym opracowań naukowych;
 5. Działania z zakresu promocji i komunikacji w zakresie książki, sztuki i Centrum Rzeźby Polskiej;
 6. Współpraca przy organizacji imprez edukacyjno-promocyjnych CRP;
 7. Prowadzenie sprawozdawczości związanej z działalnością biblioteki.

 

Oczekiwania wobec kandydatów:

Niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe kierunkowe z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej;
 2. Znajomość systemu bibliotecznego KOHA;
 3. Doświadczenie zawodowe na stanowisku bibliotekarza – minimum 3 lata;
 4. Znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania bibliotek;
 5. Znajomość rynku wydawniczego;
 6. Dyspozycyjność w godzinach otwarcia CRP dla klientów (także w weekendy);
 7. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera;

Dodatkowe:

 1. Umiejętność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów, komunikatywność oraz wysoka kultura osobista;
 2. Samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania;

 

Oferujemy:

 1. zatrudnienie w ramach umowy o pracę ½ etatu
 2. możliwość rozwoju zawodowego i interesującą pracę w środowisku artystycznym;
 3. pracę w zabytkowym kompleksie pałacowo-parkowym;

 

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie świadectw pracy ( w przypadku ich posiadania)
 • kopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje

 

Dokumenty aplikacyjne można składać

 • elektronicznie  na adres e-mail: kadry@rzezba-oronsko.pl do dn. 21 września 2022r., wpisując w tytule wiadomości „Rekrutacja: Główny Specjalista ds. zbiorów bibliotecznych”,
 • osobiście w sekretariacie firmy w zamkniętej kopercie z dopiskiem Rekrutacja: „Główny Specjalista ds. zbiorów bibliotecznych”
 • listownie na adres Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku ul. Topolowa 1; 26-505 Orońsko z dopiskiem Rekrutacja: „Główny Specjalista ds. zbiorów bibliotecznych”

 

List motywacyjny oraz CV należy opatrzeć podpisem.

Dokumenty aplikacyjne nieopatrzne podpisem nie będą rozpatrywane.

 

W dokumentach aplikacyjnych należy umieścić klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Informacje dodatkowe

Z wybranymi osobami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

O terminie rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie

CRP zastrzega sobie prawo do zakończenia rekrutacji bez podania przyczyny

Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku informuje:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, ul. Topolowa 1, 26-505 Orońsko;
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iodo@rzezba-oronsko.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby aktualnej rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz na podstawie art. 22 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy;
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 5. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji;
 6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na działania urzędu w zakresie ochrony danych osobowych;
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

 

 

Opublikowane przez: Wojciech Głogowski | Autor: Beata Szczepanik | Data wprowadzenia: 2022-09-15 13:06:35.

Zobacz:
 Zakończone . 
Data wprowadzenia: 2022-09-15 13:06:35
Autor: Beata Szczepanik
Opublikowane przez: Wojciech Głogowski
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.rzezba-oronsko.pl