bip.rzezba-oronsko.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku www.rzezba-oronsko.pl/
Zarządzenia strona główna 
Zarządzenie nr 4/2014 w sprawie powołania
Komisji Zakupów doi Kolekcji CRP
 Zarządzenie nr 4/2014 Dyrektora CRP w sprawie powołania Komisji Zakupów doi Kolekcji CRP

Opublikowane przez: Wojciech Głogowski | Data wprowadzenia: 2014-10-23 09:20:16.
Zarządzenie nr 5/2014 w sprawie wprowadzenia
Regulaminu udzielania zamówień publicznych w
Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, których
wartość nie przekracza wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 30.000 euro
 Zarządzenie nr 5/2014 w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

Opublikowane przez: Wojciech Głogowski | Data wprowadzenia: 2014-11-12 10:27:17.
Zarządzenie nr 10/2014 w sprawie sprawie zmiany
Regulaminu kontroli zarządczej Centrum Rzeźby
Polskiej w Orońsku
 Zarządzenie nr 10/2014 w sprawie sprawie zmiany Regulaminu kontroli zarządczej Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

Opublikowane przez: Wojciech Głogowski | Data wprowadzenia: 2015-02-16 14:35:26.
Zarządzenie nr 13/2014 w sprawie wprowadzenia
Regulamin udzielania zamówień na dostawy i
usługi z zakresu działalności kulturalnej
 Zarządzenie nr 13/2014 w sprawie wprowadzenia Regulamin udzielania zamówień na dostawy i usługi z zakresu działalności kulturalnej

Opublikowane przez: Wojciech Głogowski | Data wprowadzenia: 2015-02-02 12:33:51.

Zobacz:
   2022
   2021
   2020
   2018
   2017
   2016
   2015
   2014
   2013
   2012
   2011
   2010
   2009
   2008
   2007
   2006
   2005
Data wprowadzenia: 2015-02-02 12:33:51
Opublikowane przez: Wojciech Głogowski
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.rzezba-oronsko.pl