Biuletyn Informacji Publicznej  Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku  www.rzezba-oronsko.pl
strona główna REJESTR ZMIAN wersja do druku
Data / rodzaj zminy Wprowadzający Obowiązuje od: Treść informacji
2022-08-04 14:06:15

Aktualizacja informacji w dziale:
2022

Emilia Spasińska
Informację dodano do Biuletynu 2022-08-04 14:06
Transport dzieł sztuki na wys
Aktualizacja 5, Wzór umowy   więcej >
2022-08-04 14:06:13

Aktualizacja informacji w dziale:
2022

Emilia Spasińska
Informację dodano do Biuletynu 2022-08-04 14:06
Transport dzieł sztuki na wys
Aktualizacja 5, Wzór umowy   więcej >
2022-08-04 14:05:24

Aktualizacja informacji w dziale:
2022

Emilia Spasińska
Informację dodano do Biuletynu 2022-08-04 14:05
Transport dzieł sztuki na wys
Dodano CRP.PW.263.63.2022.HG_Wzór umowy.pdf  więcej >
2022-08-04 14:04:47

Aktualizacja informacji w dziale:
2022

Emilia Spasińska
Informację dodano do Biuletynu 2022-08-04 14:04
Transport dzieł sztuki na wys
Dodano CRP.PW.263.63.2022.HG_Oferta.docx  więcej >
2022-08-04 14:04:01

Aktualizacja informacji w dziale:
2022

Emilia Spasińska
Informację dodano do Biuletynu 2022-08-04 14:04
Transport dzieł sztuki na wys
Dodano CRP.PW.263.63.2022.HG_Opis przedmiotu zamówienia.pdf  więcej >
2022-08-04 14:03:04

Aktualizacja informacji w dziale:
2022

Emilia Spasińska
Informację dodano do Biuletynu 2022-08-04 14:03
Transport dzieł sztuki na wys
Dodano CRP.PW.263.63.2022.HG_Wykaz dzieł sztuki.pdf  więcej >
2022-08-04 14:02:04

Aktualizacja informacji w dziale:
2022

Emilia Spasińska
Informację dodano do Biuletynu 2022-08-04 14:02
Transport dzieł sztuki na wys
Dodano CRP.PW.263.63.2022.HG_zaproszenie do składania
ofert.pdf  więcej >
2022-08-04 13:59:52

Dodanie informacji do działu:
2022

Emilia Spasińska
autor: Henryk Gac
Informację dodano do Biuletynu 2022-08-04 13:59
Transport dzieł sztuki na wys
znak sprawy:
CRP.PW.263.63.2022.HG     ZAPROSZENIE DO
SKŁADANIA OFERT   Zamawiający zaprasza do
złożenia oferty w postępowani  więcej >
2022-08-04 08:49:56

Dodanie informacji do działu:
2022

Emilia Spasińska
autor: jakis autor
Informację dodano do Biuletynu 2022-08-04 08:49
test
Znak: CRP.TA.263.2.2022 Zaproszenie do składania ofert w
trybie zapytanie o cenę   Na podstawie Zarządzenia
nr 10/2021 Dyrektora Centrum Rz  więcej >
2022-07-28 21:14:11

Aktualizacja informacji w dziale:
Aktualne

Wojciech Głogowski
Informację dodano do Biuletynu 2022-07-28 21:14
Adaptacja pomieszczenia w Muze
Dodano zp-1-2022_Identyfikator.doc  więcej >
2022-07-28 21:13:32

Aktualizacja informacji w dziale:
Aktualne

Wojciech Głogowski
Informację dodano do Biuletynu 2022-07-28 21:13
Adaptacja pomieszczenia w Muze
Dodano zp-1-2022_Wzor_oswiadczenia.docx  więcej >
2022-07-28 21:12:00

Aktualizacja informacji w dziale:
Aktualne

Wojciech Głogowski
Informację dodano do Biuletynu 2022-07-28 21:12
Adaptacja pomieszczenia w Muze
Dodano zp-1-2022_Wzor_formularza_ofertowego.doc  więcej >
2022-07-28 21:10:43

Aktualizacja informacji w dziale:
Aktualne

Wojciech Głogowski
Informację dodano do Biuletynu 2022-07-28 21:10
Adaptacja pomieszczenia w Muze
Dodano zp-1-2022_Projekt_umowy_Adaptacja_pomieszczenia.pdf  więcej >
2022-07-28 21:09:21

Aktualizacja informacji w dziale:
Aktualne

Wojciech Głogowski
Informację dodano do Biuletynu 2022-07-28 21:09
Adaptacja pomieszczenia w Muze
Dodano zp-1-2022-Przedmiar_robot.pdf  więcej >
2022-07-28 21:07:37

Aktualizacja informacji w dziale:
Aktualne

Wojciech Głogowski
Informację dodano do Biuletynu 2022-07-28 21:07
Adaptacja pomieszczenia w Muze
Dodano zp-1-2022-Specyfikacja_techniczna.pdf  więcej >
2022-07-28 21:02:51

Aktualizacja informacji w dziale:
Aktualne

Wojciech Głogowski
Informację dodano do Biuletynu 2022-07-28 21:02
Adaptacja pomieszczenia w Muze
Dodano zp-1-2022_Ogłoszenie_o_zamowieniu.pdf  więcej >
2022-07-28 21:02:07

Aktualizacja informacji w dziale:
Aktualne

Wojciech Głogowski
Informację dodano do Biuletynu 2022-07-28 21:02
Adaptacja pomieszczenia w Muze
Dodano zp-1-2022_SWZ.pdf  więcej >
2022-07-28 21:01:41

Aktualizacja informacji w dziale:
Aktualne

Wojciech Głogowski
Informację dodano do Biuletynu 2022-07-28 21:01
Adaptacja pomieszczenia w Muze
Dodano zp-1-2022_SWZ_2022.07.22.doc  więcej >
2022-07-28 20:59:01

Dodanie informacji do działu:
Aktualne

Wojciech Głogowski
autor: Maciej Aleksandrowicz
Informację dodano do Biuletynu 2022-07-28 20:59
Adaptacja pomieszczenia w Muze
Znak sprawy ZP-1/2022 Tytuł/nazwa
postępowania Adaptacja pomieszczenia w Muzeum Rzeźby
Współczesnej na potrzeby sali edukacyjnej Identy  więcej >
2022-07-28 20:50:21

Przeniesienie informacji do działu:
2021

Wojciech Głogowski
autor: Marek Buniewicz
Informację dodano do Biuletynu 2021-02-25 17:30
AKTUALIZACJA 13.04.2021 | Budo
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Nazwa
zamówienia albo umowy ramowej: Budowa budynku
warsztatowego i zbiorników p.p  więcej >

Pokazano 1 - 20 z 2297
następne >     100>>     300>>