Biuletyn Informacji Publicznej  Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku  www.rzezba-oronsko.pl
Dane
Informacje bieżące
Organy
Dyrektor
Z-ca Dyrektora
Rada Programowa
Zasady funkcjonowania
Statut
Organizacja jednostki
Zarządzenia
Plan działalności instytucji
Sprawozdania
Informacje podstawowe
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Mienie jednostki
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zadania realizowane z budżetu państwa
2023
2022
2021
Inne
Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej
° 2022
° 2021
Oferty pracy
Ogłoszenia
Konkursy
Zamówienia poniżej 130 tys. PLN
Zamówienia publiczne
Zamówienia publiczne z zakresu działalności kulturalnej
Informacje nieudostępnione
Serwis
Dostępność
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej > 2022 strona główna 

2022
Wyniki naboru programu Rzeźba w przestrzeni
publicznej dla Niepodległej – 2022

Do programu za pomocą systemu Witkac.pl wpłynęło 90 wniosków.

Ocena wniosków odbyła się w siedzibie Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, ul. Topolowa 1, w trzech etapach, zgodnie z kryteriami oceny wniosków zawartymi w § 10 i § 11 Regulaminu Programu:

 1. OCENY FORMALNEJ dokonał Zespół CRP powołany Zarządzeniem Dyrektora Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku nr 1/2022 z dnia 18.01.2022
 2. OCENY MERYTORYCZNEJ I SPOŁECZNEJ dokonał Zespół Sterujący powołany Zarządzeniem Dyrektora Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku nr 2/2022 z dnia 15.02.2022
 3. OCENY ORGANIZACYJNEJ dokonał Zespół CRP powołany Zarządzeniem Dyrektora Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku nr 1/2022 z dnia 18.01.2022

 

W wyniku oceny przyznano dofinansowania 15 wnioskom złożonym w ramach programu na łączną kwotę 2 000 000,00 zł, w tym:

 • 12 wnioskom w pełnej, wnioskowanej kwocie
 • 3 wnioskom z kwotą przyznaną mniejszą od wnioskowanej

 

Zespół Sterujący powołany przez Dyrektora Centrum Rzeźby Polskiej, zaakceptowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego obradował w składzie:

 1. Przewodniczący – dr hab. Maciej Aleksandrowicz
 2. Członek – prof. Jan Tutaj
 3. Członek – dr hab. Tomasz Sobisz
 4. Członek – arch. Marek Szeniawski
 5. Członek – prof. Jacek Martusewicz
 6. Członek – Maciej Ogórek

1. WYNIKI OCENY: wykaz wniosków rozpatrzonych – pozytywnie, negatywnie, odrzuconych formalnie

2. Biogramy członków Zespołu Sterującego

 
Data wprowadzenia informacji 2022-03-29 13:54:13 Informację zaktualizowano 2022-11-04 13:56:33, wprowadzający: Wojciech Głogowski, autor: Anna Adamczyk
Zakończenie naboru wniosków

 

W dniu 14.02.2022 o godz. 15.00 został zakończony nabór wniosków do programu Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku pn.: „Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej - 2022”.

W ramach naboru wpłynęło 90 wniosków.

Wyniki naboru zostaną opublikowane do 31 marca 2022.

Informacja o dofinansowaniu

 

 
Data wprowadzenia informacji 2022-02-16 11:20:43 Informację zaktualizowano 2022-11-04 13:55:57, wprowadzający: Wojciech Głogowski, autor: Anna Adamczyk
Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej
– 2022
Logo progamu

W 2022 roku Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku kontynuuje program własny pn. „Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej”.

Celem programu jest podniesienie jakości przestrzeni publicznej w Polsce poprzez usytuowanie w niej większej liczby dzieł o wysokim poziomie rzeźbiarskim oraz próba dokonania zmiany myślenia o wspólnej przestrzeni, m.in. dzięki wypracowaniu dobrych praktyk wyboru dzieł.

W roku 2022 budżet programu wynosi 2 mln zł na inwestycje w zakresie realizacji rzeźb w przestrzeni publicznej. Działania możliwe do dofinansowania to: realizacja projektów współczesnych artystów odpowiadających na potrzeby lokalnych społeczności, konserwacja istniejących dzieł, wykup depozytów rzeźb gotowych, realizacja odlewów prac artystów polskich i zagranicznych, ewentualnie projektów rzeźb, w celu umieszczenia w przestrzeni publicznej – zewnętrznej i wewnętrznej ze stałym, nieograniczonym dostępem dla publiczności, np. w parkach rzeźby, foyer, lobby, na dziedzińcach siedzib instytucji użyteczności publicznej, w tym instytucji kultury, uczelni.

Uprawnionymi wnioskodawcami są:

 1. samorządowe instytucje kultury niebędące współprowadzonymi przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
 2. jednostki samorządu terytorialnego, w których istnieje wydział lub komórka organizacyjna sprawująca opiekę konserwatorską nad zabytkami lub przestrzenią publiczną.

Nabór wniosków odbywa się elektronicznie poprzez platformę Witkac.pl.

Termin naboru: 4 stycznia – 14 lutego 2022.

 

Kontakt:

Anna Adamczyk

e‑mail: program-rzezba21@rzezba-oronsko.pl

Tel.: +48 48 618 45 16 wew. 19

Anna Podsiadły

e‑mail: a.podsiadly@rzezba-oronsko.pl

Tel.: +48 48 618 45 16 wew. 23

Linki:

 

Data wprowadzenia informacji 2022-01-10 10:38:28 Informację zaktualizowano 2022-11-04 13:55:07, wprowadzający: Wojciech Głogowski, autor: Anna Adamczyk
wersja do druku