Biuletyn Informacji Publicznej  Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku  www.rzezba-oronsko.pl
Dane
Informacje bieżące
Organy
Dyrektor
Z-ca Dyrektora
Rada Programowa
Zasady funkcjonowania
Statut
Organizacja jednostki
Zarządzenia
Plan działalności instytucji
Sprawozdania
Informacje podstawowe
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Mienie jednostki
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zadania realizowane z budżetu państwa
2023
2022
2021
Inne
Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej
° 2022
° 2021
Oferty pracy
Ogłoszenia
Konkursy
Zamówienia poniżej 130 tys. PLN
Zamówienia publiczne
Zamówienia publiczne z zakresu działalności kulturalnej
Informacje nieudostępnione
Serwis
Dostępność
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej > 2021 strona główna 

2021
WYNIKI NABORU programu Centrum Rzeźby Polskiej w
Orońsku Rzeźba w przestrzeni publicznej dla
Niepodległej – 2021

WYNIKI NABORU programu

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej2021

 

Do programu, za pomocą systemu Witkac.pl wpłynęło 68 wniosków.

Ocena wniosków odbyła się w siedzibie Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, ul. Topolowa 1, w trzech etapach, zgodnie z kryteriami oceny wniosków zawartymi w § 10 i § 11 Regulaminu Programu:

 1. OCENY FORMALNEJ dokonał Zespół CRP powołany Zarządzeniem Dyrektora Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku nr 4/2021 z dnia 15.03.2021
 2. OCENY MERYTORYCZNEJ I SPOŁECZNEJ dokonał Zespół Sterujący powołany Zarządzeniem Dyrektora Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku nr 6/2021 z dnia 07.04.2021
 3. OCENY ORGANIZACYJNEJ dokonał Zespół CRP powołany Zarządzeniem Dyrektora Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku nr 4/2021 z dnia 15.03.2021

W wyniku oceny przyznano dofinansowania 16 wnioskom złożonym w ramach programu na łączną kwotę 1.500 000,00 zł, w tym:

 • 11 wnioskom w pełnej, wnioskowanej kwocie
 • 5 wnioskom z kwotą przyznaną mniejszą od wnioskowanej

Zespół Sterujący powołany przez Dyrektora Centrum Rzeźby Polskiej, zaakceptowany przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu obradował w składzie:

 1. Przewodniczący – dr hab. Maciej Aleksandrowicz
 2. Członek – prof. Jacek Jagielski
 3. Członek - dr hab. Jarosław Kozakiewicz
 4. Członek – arch. inż. Ewa Rombalska
 5. Członek – dr. hab. Anna Kawalec, prof. KUL
 6. Członek – prof. Jacek Martusewicz

 

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Wykaz wniosków rozpatrzonych: pozytywnie, negatywnie, odrzuconych formalnie
 2. Biogramy członków Zespołu Sterującego

 

 
Data wprowadzenia informacji 2021-04-28 10:04:27 Informację zaktualizowano 2022-01-10 10:33:56, wprowadzający: Wojciech Głogowski
Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej
– 2021

 

UWAGA

 

W dniu 31 marca 2021 o godz. 15.00 zakończył się nabór wniosków do programu  Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku "Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej -2021".

Wpłynęło 68 wniosków.

 

 

 

 

Pragniemy poinformowac, że wnioski do programu "Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej - 2021" można już składać online.

W tym celu należy się zarejestrować i zalogować na stronie www.witkac.pl

Po zalogowaniu, w zakładce ORGANIZATOR KONKURSU wyszukujemy - Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Pośród Aktualnych konkursów znajdziemy program: "Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej - 2021".

Link do profilu Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku na platformie witkac.pl: https://witkac.pl/public/#/urzad/index?id=310

Link do formularza: https://witkac.pl/public/#/Contest/View/16227

 

UWAGA!

Zmianie uległ zapis (par.7 ust. 6) Regulaminu Programu Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej – 2021, który wymagał od wnioskodawcy, już na etapie ubiegania się o dofinansowanie wykazaniem się prawem własności do obiektu. Obecny zapis jest korzystniejszy dla wnioskodawców, gdyż obowiązek wykazania się prawem własności dotyczy Beneficjenta dopiero na etapie rozliczenia się z wykonania Programu.

Poprzedni zapis: „W ramach jednego wniosku można ubiegać się o dofinansowanie zakupu, realizacji i posadowienia w przestrzeni publicznej pojedynczego obiektu lub zespołu obiektów stanowiących integralną całość, do których wnioskodawca ma prawa własności”.

Obecny zapis (par.7 ust. 6): „W ramach jednego wniosku można ubiegać się o dofinansowanie realizacji zadań dotyczących pojedynczego obiektu lub zespołu obiektów stanowiących integralną całość, do których beneficjent wykaże się na etapie składania raportu końcowego prawem własności”.

Link do regulaminu:

Regulamin Programu Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku pod nazwą „Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej – 2021”

 

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku ogłasza program własny pod nazwą „Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej – 2021”.
Program finansowany ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Podstawowe informacje

Celem programu jest podniesienie jakości przestrzeni publicznej w Polsce poprzez usytuowanie w niej większej liczby dzieł o wysokim poziomie rzeźbiarskim oraz próba dokonania zmiany myślenia o wspólnej przestrzeni, m.in. dzięki wypracowaniu dobrych praktyk wyboru dzieł.

W roku 2021 planowane jest wydatkowanie 1,5 mln zł na inwestycje w zakresie realizacji rzeźb w przestrzeni publicznej. Działania możliwe do dofinansowania to: realizacja projektów współczesnych artystów odpowiadających na potrzeby lokalnych społeczności, konserwacja istniejących dzieł, wykup depozytów rzeźb gotowych, realizacja odlewów prac artystów polskich i zagranicznych, ewentualnie projektów rzeźb, w celu umieszczenia w przestrzeni publicznej – zewnętrznej i wewnętrznej ze stałym, nieograniczonym dostępem dla publiczności, np. w parkach rzeźby, foyer, lobby, na dziedzińcach siedzib instytucji użyteczności publicznej, w tym instytucji kultury, uczelni.

 

Uprawnionymi wnioskodawcami są:

 • samorządowe instytucje kultury (muzea i inne instytucje kultury, posiadające kolekcje / zbiory rzeźby nowoczesnej i współczesnej) niebędące współprowadzonymi przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.
 • jednostki samorządu terytorialnego, w których istnieje wydział lub komórka organizacyjna sprawująca opiekę konserwatorską nad zabytkami lub przestrzenią publiczną.

 

Termin składania wniosków

31 marca 2021 roku.

Kontakt:

e-mail: program-rzezba21@rzezba-oronsko.pl

 

Pliki do pobrania:

Materiał poglądowy - zawartość formularza wniosku

Materiał pogladowy - umowa dla beneficjenta

Załącznik nr 2 do umowy - materiał poglądowy - raport końcowy

Załącznik nr 4 do umowy - materiał pogladowy - protokół odbioru zadania

Załącznik nr 6 do umowy - materiał pogladowy - oświadczenia RODO

Wizualizacje - Wytyczne do przygotowania załączników do wniosków

W związku z oceną wniosków złożonych w ramach programu pn.: Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej – 2021 Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku wydało zarządzenia:

 • Zarządzenie nr 4/2021 Dyrektora Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Zespołu CRP do oceny formalnej i organizacyjnej wniosków
 • Zarządzenie nr 6/2021 Dyrektora Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Zespołu Sterującego w celu przeprowadzenia oceny społecznej i merytorycznej wniosków
 
Data wprowadzenia informacji 2021-03-02 07:23:51 Informację zaktualizowano 2022-01-10 10:33:14, wprowadzający: Wojciech Głogowski
wersja do druku