Biuletyn Informacji Publicznej  Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku  www.rzezba-oronsko.pl
Dane
Informacje bieżące
Organy
Dyrektor
Z-ca Dyrektora
Rada Programowa
Zasady funkcjonowania
Statut
Organizacja jednostki
Zarządzenia
Plan działalności instytucji
Sprawozdania
Informacje podstawowe
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Mienie jednostki
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zadania realizowane z budżetu państwa
2023
2022
2021
Inne
Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej
° 2022
° 2021
Oferty pracy
Ogłoszenia
Konkursy
Zamówienia poniżej 130 tys. PLN
Zamówienia publiczne
Zamówienia publiczne z zakresu działalności kulturalnej
Informacje nieudostępnione
Serwis
Dostępność
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej strona główna 

Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej
Wyniki naboru programu Rzeźba w przestrzeni
publicznej dla Niepodległej – 2023

Do programu za pomocą systemu Witkac.pl zgłoszonych zostało 106 wniosków.

Ocena wniosków odbyła się w siedzibie Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, ul. Topolowa 1, w trzech etapach, zgodnie z kryteriami oceny wniosków zawartymi w § 10 i § 11 Regulaminu Programu:

 1. OCENY FORMALNEJ dokonał Zespół CRP powołany Zarządzeniem Dyrektora Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku nr 1/2023 z dnia 03.01.2023;
 2. OCENY MERYTORYCZNEJ I SPOŁECZNEJ dokonał Zespół Sterujący powołany Zarządzeniem Dyrektora Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku nr 22/2022 z dnia 28.12.2022;
 3. OCENY ORGANIZACYJNEJ dokonał Zespół CRP powołany Zarządzeniem Dyrektora Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku nr 1/2023 z dnia 03.01.2023.

W wyniku oceny przyznano dofinansowania 27 wnioskom złożonym w ramach programu na łączną kwotę 4 000 000,00 zł, w tym:

 • 24 wnioskom w pełnej, wnioskowanej kwocie,
 • 3 wnioskom z kwotą przyznaną mniejszą od wnioskowanej.

Zespół Sterujący powołany przez Dyrektora Centrum Rzeźby Polskiej, zaakceptowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, obradował w składzie:

 1. Przewodniczący – dr hab. Maciej Aleksandrowicz, prof. ASP
 2. Członek – prof. dr hab. Mariusz Białecki
 3. Członek – prof. dr hab. Jerzy Fober
 4. Członek – arch. Marek Szeniawski
 5. Członek – dr hab. Anna Kawalec, prof. KUL
 6. Członek – Maciej Ogórek
 7. Doradca zespołu – prof. Jakub Lewicki

Koszt obsługi programu własnego pn. " Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej" Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Załaczniki:

 1. WYNIKI OCENY: wykaz wniosków rozpatrzonych – pozytywnie, negatywnie, odrzuconych formalnie
 2. Biogramy członków Zespołu Sterującego

 

 

 
Data wprowadzenia informacji 2023-02-13 14:13:35 Informację zaktualizowano 2023-02-14 11:09:50, wprowadzający: Wojciech Głogowski, autor: Anna Adamczyk
Zakończenie naboru wniosków do programu
 edycja 2023

W dniu 30.12.2022 o godz. 15.00 został zakończony nabór wniosków do programu Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku pn.: "Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej -2023".


W ramach naboru wpłynęło 106 wniosków.

 
Data wprowadzenia informacji 2023-01-02 07:26:55 Informację zaktualizowano 2023-01-03 13:57:50, wprowadzający: Wojciech Głogowski, autor: Anna Adamczyk
Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej
- 2023
Logo programu

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ogłasza III edycję programu własnego pod nazwą „Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej”.

W roku 2023 budżet programu wynosi 4 mln zł na inwestycje w zakresie realizacji rzeźb w przestrzeni publicznej. Działania możliwe do dofinansowania to: realizacja projektów współczesnych artystów odpowiadających na potrzeby lokalnych społeczności, konserwacja istniejących dzieł, wykup depozytów rzeźb gotowych, realizacja odlewów prac artystów polskich i zagranicznych, ewentualnie projektów rzeźb, w celu umieszczenia w przestrzeni publicznej – zewnętrznej i wewnętrznej ze stałym, nieograniczonym dostępem dla publiczności, np. w parkach rzeźby, foyer, lobby, na dziedzińcach siedzib instytucji użyteczności publicznej, w tym instytucji kultury, uczelni.  Poszerzony został także katalog odbiorców programu o organizacje pozarządowe.

Uprawnionymi wnioskodawcami są:

 1. samorządowe instytucje kultury niebędące współprowadzonymi przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
 2. jednostki samorządu terytorialnego, w których istnieje wydział lub komórka organizacyjna sprawująca opiekę konserwatorską nad zabytkami lub przestrzenią publiczną.
 3. organizacje pozarządowe – spełniające definicję zawartą w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 9 t. Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 z poźn. Zm. )

 

Termin naboru: 2 listopada – 30 grudnia 2022

Budżet programu na rok 2023 wynosi 4.000.000 zł

 

Linki:

Formularz naboru wniosków (platforma Witkac.pl)

Regulamin programu pn. Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej – 2023

Materiał poglądowy - WNIOSEK

Materiał poglądowy - WZÓR UMOWY Z BENEFICJENTEM

Materiał poglądowy - RAPORT KOŃCOWY

 
Data wprowadzenia informacji 2022-11-04 14:01:34, wprowadzający: Wojciech Głogowski, autor: Anna Adamczyk

Zobacz:
 2022 .  2021 . 
wersja do druku