Biuletyn Informacji Publicznej  Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku  www.rzezba-oronsko.pl
Dane
Informacje bieżące
Organy
Dyrektor
Z-ca Dyrektora
Rada Programowa
Zasady funkcjonowania
Statut
Organizacja jednostki
Zarządzenia
Plan działalności instytucji
Sprawozdania
Informacje podstawowe
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Mienie jednostki
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zadania realizowane z budżetu państwa
2021
Inne
Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej
° 2021
Oferty pracy
Ogłoszenia
Konkursy
Zamówienia poniżej 30 tys. Euro
Zamówienia publiczne
Zamówienia publiczne z zakresu działalności kulturalnej
Informacje nieudostępnione
Serwis
Dostępność
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej strona główna 

Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej
Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej
– 2022
Logo progamu

W 2022 roku Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku kontynuuje program własny pn. „Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej”.

Celem programu jest podniesienie jakości przestrzeni publicznej w Polsce poprzez usytuowanie w niej większej liczby dzieł o wysokim poziomie rzeźbiarskim oraz próba dokonania zmiany myślenia o wspólnej przestrzeni, m.in. dzięki wypracowaniu dobrych praktyk wyboru dzieł.

W roku 2022 budżet programu wynosi 2 mln zł na inwestycje w zakresie realizacji rzeźb w przestrzeni publicznej. Działania możliwe do dofinansowania to: realizacja projektów współczesnych artystów odpowiadających na potrzeby lokalnych społeczności, konserwacja istniejących dzieł, wykup depozytów rzeźb gotowych, realizacja odlewów prac artystów polskich i zagranicznych, ewentualnie projektów rzeźb, w celu umieszczenia w przestrzeni publicznej – zewnętrznej i wewnętrznej ze stałym, nieograniczonym dostępem dla publiczności, np. w parkach rzeźby, foyer, lobby, na dziedzińcach siedzib instytucji użyteczności publicznej, w tym instytucji kultury, uczelni.

Uprawnionymi wnioskodawcami są:

  1. samorządowe instytucje kultury niebędące współprowadzonymi przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
  2. jednostki samorządu terytorialnego, w których istnieje wydział lub komórka organizacyjna sprawująca opiekę konserwatorską nad zabytkami lub przestrzenią publiczną.

Nabór wniosków odbywa się elektronicznie poprzez platformę Witkac.pl.

Termin naboru: 4 stycznia – 14 lutego 2022.

 

Kontakt:

Anna Adamczyk

e‑mail: program-rzezba21@rzezba-oronsko.pl

Tel.: +48 48 618 45 16 wew. 19

Anna Podsiadły

e‑mail: a.podsiadly@rzezba-oronsko.pl

Tel.: +48 48 618 45 16 wew. 23

Linki:

 

Data wprowadzenia informacji 2022-01-10 10:38:28, wprowadzający: Wojciech Głogowski, autor: Anna Adamczyk

Zobacz:
 2021 . 
wersja do druku