W lipcu br. na terenie zabytkowego parku w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku rozpoczęły się prace związane z odbudową stawu "Rolina" i cieków wodnych.


Odbudowie został poddany staw o powierzchni 0,37 ha i rowy doprowadzające wode do stawu i odprowadzające jej nadmiar o łącznej długości ok 800 mb.


Odbudowa stawu „Rolina” i cieków wodnych na terenie zabytkowego Parku zrealizowane w 2011 roku dofinansowane zostało przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 128.884,56 zł


Planowany termin zakończenia prac w listopadzie 2011 roku.


 


 

Opublikowane przez: Wojciech Głogowski | Data wprowadzenia: 2010-10-29 10:23:06 | Data modyfikacji: 2011-08-04 14:18:54.
Data wprowadzenia: 2010-10-29 10:23:06
Data modyfikacji: 2011-08-04 14:18:54
Opublikowane przez: Wojciech Głogowski
« powrót