Zakup rzeźby autorstwa Pawła Althamera, Ochse

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU


Usługa z zakresu działalności kulturalnej


Numer ogłoszenia: CRP.NW.081.1.2020,  


data zamieszczenia: 15.07.2021 r.


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe


Podstawa prawna zamieszczenia ogłoszenia: art. 37 a  ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 194 z póź. zm.), zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 kwietnia 2014 r. (Dz. U z 2014 r., poz.19).


ZAMAWIAJĄCY


Nazwa i adres:


Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, ul.Topolowa1, 26-505 Orońsko, tel. 48 6185416, faks  48 618 44 70.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzezba-oronsko.pl


Rodzaj zamawiającego: państwowa instytucja kultury.


Przedmiot zamówienia


Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:


Zakup rzeźby autorstwa Pawła Althamera, „Ochse”, 2018, tech. mieszana


Rodzaj zamówienia: dostawa


Kategoria: gromadzenie muzealiów


Określenie przedmiotu zamówienia:  rzeźba autorstwa Pawła Althamera, „Ochse”, 2018, tech. mieszana, wym.: 245 x 356 x 210 cm


Tryb udzielenia zamówienia: zamówienie z wolnej ręki.  


 

 

Opublikowane przez: Wojciech Głogowski | Autor: Jarosław Pajek | Data wprowadzenia: 2021-07-15 14:29:59.

Zobacz:
 Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu .  Ogłoszenia o udzielonym zamówieniu . 
Data wprowadzenia: 2021-07-15 14:29:59
Autor: Jarosław Pajek
Opublikowane przez: Wojciech Głogowski
« powrót