Zakup pracy Anthony Cragga „Eliptical Column”

Numer ogłoszenia: CRP.TA.262.3.2020


data zamieszczenia:21.09.2020 r.


Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 18.09.2020 r.


Nr. ogłoszenia : 2020/S 182-439593


ZAMAWIAJĄCY


Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, ul.Topolowa1,  26-505 Orońsko, tel.48 618 40 27, faks 48 618 44 70


Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzezba-oronsko.pl


Rodzaj zamawiającego: państwowa instytucja kultury.


Przedmiot zamówienia:


Zakup pracy Anthony Cragga „Eliptical Column”


Rodzaj zamówienia: zakup do kolekcji parkowej CRP w Orońsku


Kategoria: gromadzenie muzealiów


Określenie przedmiotu zamówienia:


Rzeźba autorstwa Anthony Cragga  „Eliptical Column”, 2012, stal polerowana.


Tryb udzielenia zamówienia: zamówienie z wolnej ręki ( art. 66, art.67 ust.1 pkt 1 lit.b oraz 67 ust.1 pkt 1 a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych( tj. Dz.U. z 2019 r., poz.1843)


Data udzielenia zamówienia: 01.09.2020 r.


Wykonawca, z którym zawarto umowę o wykonanie zamówienia: Studio Tony Cragg, Anthony Cragg, Lise-Meitner-Str. 33, 42119 Wuppertal, Germany, VAT.No. DE 121037176

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu

 

Opublikowane przez: Wojciech Głogowski | Autor: dr hab. Maciej Aleksandrowicz | Data wprowadzenia: 2020-09-21 13:57:39 | Data modyfikacji: 2020-09-22 14:37:00.

Zobacz:
 Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu .  Ogłoszenia o udzielonym zamówieniu . 
Data wprowadzenia: 2020-09-21 13:57:39
Data modyfikacji: 2020-09-22 14:37:00
Autor: dr hab. Maciej Aleksandrowicz
Opublikowane przez: Wojciech Głogowski
« powrót