Specjalista ds. obsługi klienta

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku poszukuje pracownika na stanowisko

Specjalista ds. obsługi klienta

Przewidywany czas zatrudnienia: luty 2023 r.

Praca świadczona stacjonarnie w siedzibie Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, ul. Topolowa 1, 26-505 Orońsko

Zakres obowiązków:

 1. Bezpośredni kontakt ze zwiedzającymi – sprzedaż biletów wstępu na wystawy;
 2. Prowadzenie sprzedaży wydawnictw i gadżetów w sklepie stacjonarnym;
 3. Prowadzenie sklepu internetowego CRP – sprzedaż wydawnictw i gadżetów, organizacja przesyłek, nadzorowanie dystrybucji, płatności i fakturowanie;
 4. Współpraca z zewnętrznymi dystrybutorami;
 5. Sporządzanie raportów kasowych i raportów o frekwencji;
 6. Udzielanie informacji o ofercie CRP i aktualnych wystawach;
 7. Wykonywanie innych czynności administracyjnych i organizacyjnych niezbędnych do funkcjonowania kasy i punktu informacji.

Oczekiwania wobec kandydatów:

Niezbędne:

 1. Wykształcenie średnie mile widziane wyższe;
 2. Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym;
 3. Dyspozycyjność w godzinach otwarcia CRP dla klientów (także w weekendy);
 4. Komunikatywność, wysoka kultura osobista;
 5. Dobra organizacja pracy, odpowiedzialność, sumienność, zaradność.

Dodatkowe:

 1. Znajomość zagadnień z zakresu: sprzedaży, marketingu, e-commerce;
 2. Zainteresowanie sztuką współczesną;
 3. Znajomość rynku instytucji kultury;

Oferujemy:

 • pracę w zabytkowym kompleksie pałacowo-parkowym;
 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę (cały etat);
 • możliwość rozwoju zawodowego i interesującą pracę w środowisku artystycznym;

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego - w przypadku ich posiadania
 • kopie świadectw pracy ( w przypadku ich posiadania)
 • kopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje ( szkolenia, kursy)
 • Kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe

Dokumenty aplikacyjne można składać do dn. 31 stycznia 2023 r.:

 • elektronicznie na adres e-mail: kadry@rzezba-oronsko.pl., wpisując w tytule wiadomości „Rekrutacja: Specjalista ds. Obsługi Klienta”,
 • osobiście w sekretariacie firmy w zamkniętej kopercie z dopiskiem Rekrutacja: „Specjalista ds. Obsługi Klienta”
 • listownie na adres Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku ul. Topolowa 1; 26-505 Orońsko z dopiskiem Rekrutacja: „Specjalista ds. Obsługi Klienta”

 

List motywacyjny oraz CV należy opatrzeć podpisem.

 

Dokumenty aplikacyjne nieopatrzne podpisem nie będą rozpatrywane.

W dokumentach aplikacyjnych należy umieścić klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Informacje dodatkowe

Z wybranymi osobami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

O terminie rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie

CRP  zastrzega sobie prawo do zakończenia rekrutacji bez podania przyczyny

Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze.

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku informuje:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, ul. Topolowa 1, 26-505 Orońsko;
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iodo@rzezba-oronsko.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby aktualnej rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz na podstawie art. 22 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy;
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 5. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji;
 6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na działania urzędu w zakresie ochrony danych osobowych;
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

 

Informacja o wyniku naboru

 

Opublikowane przez: Wojciech Głogowski | Autor: Beata Szczepanik | Data wprowadzenia: 2023-01-17 14:48:11 | Data modyfikacji: 2023-02-07 12:58:29.

Zobacz:
 Zakończone . 
Data wprowadzenia: 2023-01-17 14:48:11
Data modyfikacji: 2023-02-07 12:58:29
Autor: Beata Szczepanik
Opublikowane przez: Wojciech Głogowski
« powrót