Szef ochrony, specjalista ds. obronnych i
zarządzania kryzysowego

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku poszukuje pracownika na stanowisko

Szef ochrony, specjalista ds. obronnych i zarządzania kryzysowego

Przewidywany czas zatrudnienia: marzec 2023 r.

Praca świadczona stacjonarnie w siedzibie Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, ul. Topolowa 1, 26-505 Orońsko

 

Przewidywany zakres obowiązków:

 1. Organizacja ochrony obiektu, nadzór nad realizacją zadań ochrony oraz wykonywanie  ochrony  obiektu zgodnie z Ustawą z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia, rozporządzeniami wykonawczymi oraz przepisami i regulaminami  wewnętrznymi.
 2. Organizacja pracy Wewnętrznej Służby Ochrony, ustalanie zadań pomiędzy podległych pracowników
 3. Opracowywanie, aktualizacja i uzgadnianie dokumentacji służącej ochrony Instytucji w tym planu operacyjnego, planu ochrony zabytków.
 4. Sprawowanie nadzoru i kontroli nad wykonywaniem zadań ochrony.
 5. Sprawowanie nadzoru nad przechowywaniem broni, amunicji.
 6. Prowadzenie dokumentacji służbowej oraz związanej z ruchem osobowym i towarowym na terenie CRP.
 7. Realizacja zadań obronnych i zarządzania kryzysowego

Oczekiwania wobec kandydatów:

Niezbędne:

 1. Wykształcenie minimum średnie
 2. Doświadczenie w kierowaniu zespołem
 3. Doświadczenie na stanowisku związanym z ochroną osób i mienia;
 4. Aktualny wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej – zaświadczenie POF Komendanta Wojewódzkiego Policji.
 5. Uprawnienia do posiadania broni:
 • A – Broni palnej w postaci pistoletów lub rewolwerów o kalibrach od 6mm do 12mm;
 • C – Przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej o średniej wartości prądu w obwodzie przekraczającej 10Ma;
 •  E – Pistoletów sygnałowych;
 •  F – Pistoletów maszynowych o kalibrze od 6mm do 12mm;
 •  H – Strzelb gładkolufowych;
 •  K – Karabinków samoczynnych o kalibrze od 5,45mm do 7,62mm.
 1. Umiejętność podejmowania decyzji w sytuacji zagrożenia.
 2. Wysoka kultura osobista.
 3. Umiejętność pracy w zespole.
 4. Łatwość nawiązywania kontaktów, komunikatywność.
 5. Samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania.

Dodatkowe:

 • Mile widziane wykształcenie wyższe

Oferujemy:

 • pracę w zabytkowym kompleksie pałacowo-parkowym;
 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę 1 etat;
 • możliwość rozwoju zawodowego i interesującą pracę w środowisku artystycznym.

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie świadectw pracy (w przypadku ich posiadania)
 • kopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje związane z przedmiotowym stanowiskiem pracy.

Dokumenty aplikacyjne można składać do dn. 22 stycznia 2023 r.:

 • elektronicznie na adres e-mail: kadry@rzezba-oronsko.pl wpisując w tytule wiadomości „Rekrutacja: Szef ochrony”,
 • osobiście w sekretariacie firmy w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Rekrutacja: Szef ochrony”
 • listownie na adres Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku ul. Topolowa 1; 26-505 Orońsko z dopiskiem „Rekrutacja: Szef ochrony”

List motywacyjny oraz CV należy opatrzeć podpisem.

Dokumenty aplikacyjne nieopatrzne podpisem nie będą rozpatrywane.

W dokumentach aplikacyjnych należy umieścić klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

Informacje dodatkowe

Z wybranymi osobami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

O terminie rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie

CRP zastrzega sobie prawo do zakończenia rekrutacji bez podania przyczyny

Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku informuje:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, ul. Topolowa 1, 26-505 Orońsko;

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iodo@rzezba-oronsko.pl;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby aktualnej rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz na podstawie art. 22 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy;

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji;           

Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na działania urzędu w zakresie ochrony danych osobowych;

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Informacja o wyniku naboru

 

Opublikowane przez: Wojciech Głogowski | Autor: Beata Szczepanik | Data wprowadzenia: 2023-01-12 11:51:50 | Data modyfikacji: 2023-01-31 12:48:00.

Zobacz:
 Zakończone . 
Data wprowadzenia: 2023-01-12 11:51:50
Data modyfikacji: 2023-01-31 12:48:00
Autor: Beata Szczepanik
Opublikowane przez: Wojciech Głogowski
« powrót