Przebudowa budynku Pracowni odlewniczej
polegająca na dostosowaniu jej do nowych
urządzeń, maszyn oraz wyposażenia odlewni
metali nieżelaznych

Znak sprawy


ZP-2/2022


Tytuł/nazwa postępowania


Przebudowa budynku Pracowni odlewniczej polegająca na dostosowaniu jej do nowych urządzeń, maszyn orazwyposażenia odlewni metali nieżelaznych


Identyfikator postępowania


86835ef6-2f81-4d61-84f2-40d0df4129c5


Tryb


Tryb podstawowy, wariant 1


Status


Opublikowane


Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny


2022/BZP 00394209


Adres strony WWW postępowania


https://bip.rzezba-oronsko.pl/


Data publikacji w miniPortal


14.10.2022 17:55


Link do postępowania


https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/86835ef6-2f81-4d61-84f2-40d0df4129c5


Nazwa zamawiającego


Centrum Rzeźby Polskiej


Adres zamawiającego


ul. Topolowa 1


Miasto zamawiającego


Orońsko


Województwo zamawiającego


mazowieckie


Telefon zamawiającego


+48 486 184 516


Termin składania ofert


02.11.2022 09:00


Termin otwarcia złożonych ofert


02.11.2022 09:30


Treść ogłoszenia:


https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1ba49ca7-4880-11ed-9171-f6b7c7d59353


Pliki do pobrania

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Informacja dotycząca numeracji rysunków

Rysunek plan sytuacyjny 2/22

Projekt budowlany -aktualizacja

Odpowiedzi na pytanie do SWZ

Specyfikacja Warunków Zamówienia (docx)

Załącznik Nr 1 – Dokumentacja projektowa (pdf, zip)

Załącznik Nr 2 – Projekt umowy (docx)

Załącznik Nr 3 – Wzór Formularza ofertowego (docx)

Załącznik Nr 4 – Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (docx)

Załącznik Nr 5 – Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (docx)

Załącznik Nr 6 – Wzór oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (docx)

Załącznik Nr 7 – Wzór wykazu robót budowlanych (docx)

Załącznik Nr 8 – Wzór wykazu osób (docx)

Załącznik Nr 9 – Identyfikator postępowania na miniPortalu (docx)

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zadania

 

Opublikowane przez: Wojciech Głogowski | Autor: Maciej Aleksandrowicz | Data wprowadzenia: 2022-10-14 18:21:03 | Data modyfikacji: 2022-11-04 17:23:27.
Data wprowadzenia: 2022-10-14 18:21:03
Data modyfikacji: 2022-11-04 17:23:27
Autor: Maciej Aleksandrowicz
Opublikowane przez: Wojciech Głogowski
« powrót