Adaptacja pomieszczenia w Muzeum Rzeźby
Współczesnej na potrzeby sali edukacyjnej

Znak sprawy


ZP-1/2022


Tytuł/nazwa postępowania


Adaptacja pomieszczenia w Muzeum Rzeźby Współczesnej na potrzeby sali edukacyjnej


Identyfikator postępowania


9f020f60-e5c0-4991-ab85-bab5a04874e5


Tryb


Tryb podstawowy, wariant 1


Status


Opublikowane


Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny


2022/BZP 00282689/01


Adres strony WWW postępowania


https://bip.rzezba-oronsko.pl/


Data publikacji w miniPortal


28.07.2022 15:54


Link do postępowania


https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/9f020f60-e5c0-4991-ab85-bab5a04874e5


Nazwa zamawiającego


Centrum Rzeźby Polskiej


Adres zamawiającego


ul. Topolowa 1


Miasto zamawiającego


Orońsko


Województwo zamawiającego


mazowieckie


Telefon zamawiającego


+48 486 184 516


Termin składania ofert


12.08.2022 10:00


Termin otwarcia złożonych ofert


12.08.2022 10:30


Pliki do pobrania

Informacja o unieważnieniu postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Specyfikacja Warunków Zamówienia (doc)

Specyfikacja Warunków Zamówienia (pdf)

Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (pdf)

Przedmiar robót (pdf)

Projekt umowy (pdf)

Wzór formularza ofertowego (doc)

Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (docx)

Identyfikator postępowania na miniPortalu (doc)

 

Opublikowane przez: Wojciech Głogowski | Autor: Maciej Aleksandrowicz | Data wprowadzenia: 2022-07-28 20:59:01.
Data wprowadzenia: 2022-07-28 20:59:01
Autor: Maciej Aleksandrowicz
Opublikowane przez: Wojciech Głogowski
« powrót