Oferty pracy

Oferta pracy na stanowisko stolarza – umowa na
czas określony, zastępstwo 

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku poszukuje pracownika na stanowisko stolarza – umowa na czas określony  - zastępstwo nieobecnego pracownika

 

Cel stanowiska:  wykonywanie prac stolarskich dla przebywających na pobytach twórczych artystów oraz na wewnętrzne potrzeby instytucji.

 

Zakres obowiązków:

 • wykonywanie prac stolarskich dla przebywających w CRP artystów oraz potrzeb wewnętrznych instytucji;
 • wykonywanie  prac pilarskich związanych z wycinką i cięciem drzew;
 • utrzymywanie w stałej sprawności powierzonego sprzętu i narzędzi;
 • nadzór nad prawidłowym przechowywaniem drewna;
 • wykonywanie prac przy magazynowaniu i segregacji drewna;
 • konserwacja urządzeń, maszyn i narzędzi stolarskich;
 • współpraca przy montażu i demontażu wystaw;
 • pomoc przy załadunku i rozładunku transportów dzieł sztuki;
 • wykonywanie innych zadań i poleceń przełożonych o ile dotyczą treści danego stosunku pracy i nie są sprzeczne z prawem.

Wymagania:

 • wykształcenie zasadnicze zawodowe stolarskie;
 • doświadczenie zawodowe – min. 5 lat w zawodzie stolarza
 • umiejętność obsługi maszyn i urządzeń;
 • kurs w zakresie eksploatacji pilarek spalinowych do drewna;
 • umiejętność pracy samodzielnej i w zespole;
 • dyspozycyjność, sumienność, uczciwość.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na umowę o pracę na czas określony w celu zastępstwa nieobecnego pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • wynagrodzenie do negocjacji;
 • pracę w dynamicznym i kreatywnym zespole;

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • List motywacyjny

Dokumenty należy opatrzeć własnoręcznym podpisem.

 

W dokumentach aplikacyjnych prosimy i umieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych”).

 

Miejsce pracy:

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku – narodowa instytucja kultury, w odległości 16 km od Radomia i 120 km od Warszawy. Zajmuje obszar XIX – wiecznego założenia parkowo-dworskiego, należącego niegdyś do wybitnego polskiego malarza Józefa Brandta.

Więcej informacji: www.rzezba-oronsko.pl

 

Oferty należy składać osobiście w siedzibie firmy lub przesłać pocztą na adres : Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku ul. Topolowa 1; 26-505 Orońsko z dopiskiem "oferta pracy na stanowisko: Stolarz" lub e-mail na adres e-mail: sekretariat@rzezba-oronsko.pl lub kadry@rzezba-oronsko.pl do dnia 12.10.2018r.

Osoba do kontaktu:  Jarosław Woźniak,  tel. 48 618 45 16;  48 618 40 27;  wew. 72

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Miejski Urząd Pracy w Olsztynie informuje:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, ul. Topolowa 1; 26-505 Orońsko,
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iodo@rzezba-oronsko.pl,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby aktualnej rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy.
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, 
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
 • posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na działania urzędu w zakresie ochrony danych osobowych,
 • podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 

Opublikowane przez: Wojciech Głogowski | Autor: Beata Szczepanik | Data wprowadzenia: 2018-09-27 11:03:04.

Zobacz:
 Zakończone . 
Data wprowadzenia: 2018-09-27 11:03:04
Autor: Beata Szczepanik
Opublikowane przez: Wojciech Głogowski
« powrót