Oferty pracy

Nabór na stanowisko pracownika gospodarczego –
sprzątaczka. 

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku poszukuje pracownika na stanowisko pracownika gospodarczego – sprzątaczka.

 

Cel stanowiska: utrzymanie porządku i czystości w pomieszczeniach biurowych, pracowniach rzeźbiarskich, wartowni oraz wokół budynków należących do Centrum Rzeźby Polskiej.

 

Zakres obowiązków:

 1. Utrzymanie w bieżącej czystości pomieszczeń zarówno biurowych jak i technicznych w budynkach CRP
 2. Dbanie o porządek wokół budynków znajdujących się w dyspozycji CRP w Orońsku
 3. Mycie okien – w miarę potrzeb.
 4. Pobieranie z magazynu i rozliczanie się z pobranych środków czystości.
 5. Racjonalne gospodarowanie oraz składanie zapotrzebowania na materiały potrzebne do wykonywania pracy na danym stanowisku.
 6. Utrzymywanie w stałej sprawności powierzony sprzęt i narzędzia.
 7. Pomoc przy wykonywaniu prac związanych z pielęgnacją terenów zielonych wokół budynków CRP.
 8. Wykonywanie innych zadań i poleceń zleconych przez przełożonych.

 

Wymagania:

 1. Wykształcenie co najmniej podstawowe.
 2. Dyspozycyjność.
 3. Odpowiedzialność, sumienność, zaangażowanie i samodzielność.
 4. Dokładność oraz umiejętność pracy w zespole.
 5. Przestrzeganie dyscypliny pracy oraz przepisów BHP i POŻ.

Proponowany czas zatrudnienia I kwartał 2018r.

Wymagane dokumenty:

 1. CV z opisem przebiegu pracy zawodowej.
 2. List motywacyjny

Dokumenty aplikacyjne należy opatrzyć własnoręcznym podpisem oraz klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2016r. poz. 922).

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku lub przesłać na adres:

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku
ul. Topolowa 1
26-505 Orońsko

 

Opublikowane przez: Wojciech Głogowski | Autor: Beata Szczepanik | Data wprowadzenia: 2018-01-12 08:37:48.

Zobacz:
 Zakończone . 
Data wprowadzenia: 2018-01-12 08:37:48
Autor: Beata Szczepanik
ObowižEzuje od: 2018-01-11
Opublikowane przez: Wojciech Głogowski
« powrót