kontrast
A+ A-
Strona Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku: www.rzezba-oronsko.pl/
 Oferty pracy
Oferty pracy
Nabór na stanowisko specjalisty ds. pracowniczych 

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku poszukuje pracownika na stanowisko specjalisty ds. pracowniczych

 

Do zakresu zadań  pracownika należeć będzie w szczególności:

 • prowadzenie obsługi kadrowej obecnych i byłych pracowników, w tym nawiązywanie i rozwiązywanie  stosunku pracy, kompletowanie i aktualizowanie akt osobowych pracowników, wydawanie stosownych zaświadczeń i dokumentów oraz archiwizacja dokumentacji  kadrowej;
 • wprowadzanie oraz aktualizowanie danych dotyczących pracowników w systemach informatycznych;
 • planowanie i bilansowanie potrzeb kadrowych;
 • czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny pracy;
 • współdziałanie przy opracowywaniu projektów regulaminów wewnętrznych Centrum;
 • prowadzenie spraw emerytalno-rentowych i ubezpieczeniowych pracowników Centrum;
 • współdziałanie przy administrowaniu zakładowym funduszem socjalnym Centrum;
 • współpraca z inspektorem bhp i kierownikami komórek organizacyjnych Centrum w zakresie bhp;
 • opracowywanie planów kształcenia i doskonalenia zawodowego pracowników oraz współpraca ze szkołami i instytucjami w zakresie doskonalenia kwalifikacji pracowników;
 • udział w działaniach związanych z przyznawaniem wyróżnień i odznaczeń;
 • opracowywanie sprawozdań i raportów na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne Centrum oraz wykonywanie innych poleceń przełożonego, które dotyczą pracy;
 • prowadzenie archiwum zakładowego.

Wymagania:

 • wykształcenie: preferowane wyższe (kierunek ekonomia, administracja, prawo)
 • min.3-letnie doświadczenie w pracy w dziale kadr;
 • znajomość przepisów Prawa Pracy, Ubezpieczeń Społecznych;
 • praktyczna znajomość pakietu MS Office;
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole;
 • bardzo dobra organizacja pracy;
 • umiejętność realizacji zadań pod presją czasu.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie od  X 2017 r.  na umowę o pracę;
 • Wynagrodzenie do negocjacji;
 • Pracę w dynamicznym, kreatywnym zespole;
 • Możliwość rozwoju zawodowego.

Miejsce pracy:

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku – narodowa instytucja kultury, położona przy drodze krajowej Nr 7, 16 km od Radomia i 120 km od Warszawy. Zajmuje obszar XIX-wiecznego założenia parkowo-dworskiego, należącego niegdyś do wybitnego polskiego malarza Józefa Brandta. Tradycja historyczna i artystyczna tego miejsca znalazła swoją kontynuację w działalności instytucji.

Więcej informacji: www.rzezba-oronsko.pl.

Wymagane:

CV i list motywacyjny.

Dokumenty opatrzone własnoręcznym podpisem prosimy przesłaćna adres:

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku
ul. Topolowa 1
26-505 Orońsko

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97r. o ochronie danych osobowych ; tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm)”.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji do dnia 31.08.2017 r.

 

Opublikowane przez: Wojciech Głogowski | Autor: Leokadia Adamczyk | Data wprowadzenia: 2017-07-13 13:25:21.

Zobacz:
 Zakończone . 
Data wprowadzenia: 2017-07-13 13:25:21
Autor: Leokadia Adamczyk
Opublikowane przez: Wojciech Głogowski
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
CENTRUM RZEŹBY POLSKIEJ W OROŃSKU
ul. ul. Topolowa 1
26-505 Orońsko
Kierownik Jednostki
Eulalia Domanowska
Kontakt:
Tel: (+48 48) 618-45-16
Fax: (+ 48 48) 618-44-70
e-mail: sekretariat@rzezba-oronsko.pl