bip.rzezba-oronsko.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku www.rzezba-oronsko.pl/
Oferty pracy strona główna 

Oferty pracy
Oferta pracy na stanowisko Rzemieślnik –
odlewnik, formierz w Pracowni Odlewniczej 

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku poszukuje pracownika na stanowisko Rzemieślnik – odlewnik, formierz w Pracowni Odlewniczej

 

Zakres obowiązków i uprawnień

 • wykonywanie modeli negatywowych gipsowych, silikonowych i ceramicznych oraz modeli z wosku dla uczestników pobytów artystycznych i innych zleconych przez przełożonych
 • wykonywanie form piaskowych do odlewania metodą w mułku
 • wykonywanie układów wlewowych i odpowietrzających w modelach odlewniczych
 • wykonywanie form odlewniczych przy metodzie traconego wosku
 • wytapianie i suszenie form odlewniczych w piecach i nadzór tych procesów
 • topienie metali kolorowych i zalewaniu form ciekłym metalem
 • wykonywanie obróbki wykańczającej wraz z patynowaniem gotowego odlewu
 • konserwacja urządzeń i narzędzi odlewniczych
 • współpraca przy montażu i demontażu wystaw
 • pomoc przy załadunku i rozładunku transportów dzieł sztuki
 • wykonywanie innych zadań i poleceń zleconych przez przełożonych o ile dotyczą treści danego stosunku pracy i nie są sprzeczne z prawem.

Wymagania:

 • wykształcenie: zawodowe
 • umiejętność pracy w zespole
 • dyspozycyjność, sumienność,
 • doświadczenie zawodowe w branży odlewniczej oraz znajomość procesów odlewniczych

Oferujemy:

 •  zatrudnieni na umowę o pracę
 • praca w godzinach od 7.00 – 15.00
 • wynagrodzenie: do uzgodnienia

Miejsce pracy:

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku – narodowa instytucja kultury, w odległości 16 km. od Radomia i 120 km. od Warszawy. Więcej informacji na stronie internetowej: www.rzezba-oronsko.pl

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • List motywacyjny

Dokumenty należy opatrzeć własnoręcznym podpisem.

Osoby zainteresowane mogą składać dokumenty osobiście w siedzibie firmy lub przesłać pocztą na adres: Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku ul. Topolowa 1, 26-505 Orońsko z dopiskiem "oferta pracy na stanowisko odlewnik-formierz".

 

W dokumentach aplikacyjnych należy umieścić klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku informuje:

 

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, ul. Topolowa 1; 26-505 Orońsko,
 •  kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iodo@rzezba-oronsko.pl,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby aktualnej rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy.
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, 
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
 • posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na działania urzędu w zakresie ochrony danych osobowych,
 • podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 

Opublikowane przez: Wojciech Głogowski | Autor: Beata Szczepanik | Data wprowadzenia: 2018-12-12 07:59:54 | Data modyfikacji: 2019-02-27 13:18:35.

Zobacz:
 Zakończone . 
Data wprowadzenia: 2018-12-12 07:59:54
Data modyfikacji: 2019-02-27 13:18:35
Autor: Beata Szczepanik
Opublikowane przez: Wojciech Głogowski

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.rzezba-oronsko.pl